48174. lajstromszámú szabadalom • Öngyújtós gázégő

Megjelent 1910. évi március hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48174. szám. JLI/d. OSZTÁLY. Öngyújtós gázégő. RUPPERT HANS TECHNIKUS ZÜRICHBEN ÉS RELLSTAB ALFRÉD KERESKEDŐ ST. MARGARETHENBEN; A bejelentés napja 1909 február hó 1-je. Jelen találmány tárgya Öngyújtószerke­zettel fölszerelt gázégő, amelynél egy ér­des fölület, dörzsölőtest egy pyroforötvözét­ből álló gyújtótestre szorítva gyorsan moz­gatta tik úgy, hogy a keletkező súrlódás folytán leváló izzó részecskék egy gáz­áramba vezettetnek, amely lángot vet és a gázégőt meggyújtja. Ezen gyújtószerkezet sajátossága abban áll, hogy pyroforötvözethez súrolt alkatrész egy tengely körül forgatható korongból áll, amely a gázcsap megnyitása alkalmá­val elfordul és az ugyanakkor megfeszített rúgó hatása alatt visszacsapódik és szikrá­zást idéz elő. A szerkezeti részek elrendezése olyan is lehet, hogy a föntemlített korongot köz­vetve, azaz fogaskerék áttétellel működtet­jük. A pyroforötvözetnek célszerűen tégla­alakot adunk és azt egy foglalatban ve­zetve, egy rúgóval a kopás mértékekhez önműködően előretoljuk. A mellékelt rajzon a pyrofor gyújtószer­kezettel ellátott gázégőnek két kiviteli alakja van ábrázolva és pedig: az 1. ábra az egyik kiviteli alakot elölné­zetben, a 2. ábra függélyes metszetben és a 3. ábra részlegesen metszett elölnézetben tünteti föl, még pedig az utóbbi a szikrá­zás előtti pillanatban, a 4. ábra elölnézetben, az 5. ábra pedig oldalnézetben mutatja a másik kiviteli alakot. Az (a) csapházban elrendezett (b) csap­szív (c) emelőkarral függ Össze. A (d) égő­fejen oldalt egy vízszintes (e) tengely kö­rül forogható és kerületén recézett (f) dör­zsölőkorong van ágyazva. A gyújtószerke­zetnek az 1—3. ábrán föltüntetett kiviteli alakjánál az (f) korong egy (g) karral van ellátva, amely a (b) szívhez erősített (c) karnak útjában áll úgy, hogy ez utóbbi által elfordítható. Elfordítás után az (f) ko­rongot a vele kapcsolt (h) rúgó eredeti helyzetébe visszarántja. Az (f) korong fö­lött célszerűen egy függélyes (i) vezeték­ben a pyroforötvözetből álló (k) gyújtótest van elhelyezve, amelyet (1) rúgó a korong recézett kerületére leszorítva tart. Az (a) csapházból egy (m) gázcsövecske vezet a gyújtótesthez és ennek súrolt alsó lapjával lehetőleg egy niveauban végződik. Az (0 korong visszacsapódása közben a gyújtó­testhez súrlódik, s az ezáltal keletkező szikrákat az (tn) vezetéken ugyanakkor

Next

/
Thumbnails
Contents