48173. lajstromszámú szabadalom • Újítások nyomógomb módjára kézzel zárható plombákon

• Megjelent 191Q. é\i március hó 7-én. MAGY. gg* KIR. SZABADALMI Wl^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4817B. szám. XVIM/d. OSZTÁLY. Újítások nyomógomb módjára kézzel zárható plombákon. REICH ERNŐ GÉPÉSZMÉRNÖK KÖRMÖCZBÁNYÁN ÉS WALDMANN ERNŐ GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN, A bejelentés natpja 1009 január hó 19-ike. A rugalmas anyagból készült és nyomó­gomb módjára kézzel zárható plombáknak hátránya az, hogy a plomba középső ré­szében alkalmazott zárórészeknek egymásba való nyomására nagy erőkifejtés szüksé­ges, amennyiben az egyik plombarészben kiképezett hüvely kúpalakú peremét, a másik plombarészben alkalmazott hüvely karimájával kell szétnyomni. Ezen karima ámérője eddig egyenlő volt a peremes hü­vely belső átmérőjével, ennek folytán az áttolt karimás hüvely vissza nem húzható, mert az egyik hüvely karimája, a másik hüvely peremének egész alsó fölületére központosán ráfekszik. Jelen találmány tárgyát képező újítás le­hetővé teszi a zárórészeknek könnyű átto­lását, amennyiben az egyik plombarész hü­velyének karimája kisebb átmérővel bír, mint a másik plombarész hüvelyének át­mérője és a zárórészeknek visszahúzása azáltal lesz meggátolva, hogy a karimás hüvely ferde irányban van kiképezve úgy, hogy a zárórészeknek egymásba tolása után az említett karima a perem alsó ré­szén nem központosán, hanem csak kerü­letének egy részén fekszik föl teljesen, míg többi részével csak részben. Ezen hü­vely ferde helyzete folytán karimájának átmérője kisebbre készíthető és ennek foly­tán a zárás, illetőleg a perem széjjelnyo­mása könnyen foganatosítható. Avégből, hogy a ferde hüvely a plombarész áthaj­tása alkalmával pontosan a másik rész fölé kerüljön, a két plombarész kerülete sima peremmel bír úgy, hogy az áthajtás alkal­mával ezen peremek egymást olykép veze­tik, hogy a zárórészek pontosan egymás fölé kerüljenek. Hogy a jelzőtáblák fÖl­akasztására a plombán külön berendezés mellőzhető legyen, a zárórészek ürösek és azokon keresztül egy a jelzőtábla vagy cimke fölvételére szolgáló zsineg húzható keresztül. Mellékelt rajz 1. ábráján ezen újításokkal ellátott nyi­tott plomba fölülnézete, 2. ábráján metszete, 3. ábráján a zárt plomba metszete van föltüntetve. A szerkezete a következő: A plomba középső részében alkalmazott (a) és (b) zárórészek belül ürösek úgy, hogy a plomba zárása után (3. ábra) a (c) jelzőtáblát vagy címkét közvetlenül a plom­bára lehet akasztani. Az (o) karimával bíró

Next

/
Thumbnails
Contents