48140. lajstromszámú szabadalom • Összerakható állatketrec

Megjelent 19ÍO. évi február hó 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI JgW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48140. szám. X/e. OSZTÁLY. Összerakható állatketrec. DANNEEL MAX ÉS THIEME REINHOLD GYÁROSOK SCHMÖLLNBEN. A bejelentés napja 1909 április hó 10-ike. Jelen találmány tárgya összerakható sodronyfouatkeretekből képezett állatketrec, melynek jellemzőjét az képezi, hogy a ketrec mellső fala hullámos, rácsszerűen font sodronyból van készítve, a benne lévő ajtók pedig két részből állanak, melyeket egymás fölé lehet tolni; a ketrec két kes­kenyebb fala szintén két keretből képez­tetik, melyek egymással sarnirszerűen van­nak összekötve és ennek folytán befelé összerakhatok. A ketrec továbbá szintén sarnirszerűen lecsappantható fődőkeretek­kel, valamint belül több forgatható rács­kerettel van ellátva, melyek a ketrecet több részre osztják és ezáltal többfajta ál­latnak a ketrecben való elhelyezését teszik lehetővé. Mindezen részek forgathatósága, illetve csappanthatósága által lehetséges a ketrecet úgy összeállítani, hogy Összerakott állapotban csak igen kevés helyet igényel és mint szállítóketrec különösen alkalmas. A mellékelt rajzban az új ketrec az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán az M—M vonal szerint vett ke­resztmetszetben, a 4. ábrán összecsappantott állapotban van föltüntetve. A ketrec áll az (a) gyűrűk által össze­tartott, ónozott rúdvasból készített keretek­ből, melyek közül azok, amelyek a (b) fö­dőt, a (c) hátfalat, a (d) oldalfalakat és az (e) válaszfalakat alkotják, sodronyfonattal vannak behúzva. A mellső falat képező rész szintén (f) vaskeretből áll, mely hul­lámos sodronyból képezett, ráesszerű (g) bevonattal van ellátva, melyekben az (e) válaszfalak által képezett rekeszek függé­lyes középtengelyében (h) kivágások vannak hagyva. Ezen (h) kivágások előtt két lazán összefüggő (i, k) részből álló csapóajtó van elrendezve, melyek rajtuk elrendezett (1) fülek segítségével a (h) nyílásokat határoló (m) rudakon lazán vannak vezetve és pe­dig úgy, hogy az ajtó nyitása alkalmával az (i) rész a (k) részen át eltolatik és azzal együtt tovavitetik. A mellső fal fölső es alsó reszen (n) kampók vannak elrendezve, melyek a (b) födő, illetve a csapóajtók fogvatartására szolgálnak. Azáltal, hogy a ketrec mellső fala rácsszerűen font, hullámos sodronyból áll és a benne lévő ajtók kétrészűek, az illető fal egyrészt igen nagy szilárdsággal bír, másrészt jó áttekinthetőséget biztosít és végül a ketrec rekeszeihez való könnyű hozzáférhetést enged meg. A rajz szerint

Next

/
Thumbnails
Contents