48136. lajstromszámú szabadalom • Kétoldalú etető- és itatóveder lovak és egyéb állatok számára

Megjelent 1910. évi február hó 28-án. MAGY. ggj* KIR. SZABADALMI ifin HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48186. szám. X/©. OSZTÁLY. Kétoldalú etető- és itatóveder lovak és egyéb állatok számára. ZWIEGER HERMANN MAGÁNZÓ DRESDEN-BLASEWITZBEN. A bejelentés napja 1909 május hó 17-ike. Jelen találmány lovak és egyéb állatok számára való kétoldalú etető- és itatóvederre vonatkozik, melynek egyik fele a takarmány etetésére és a másik itatatásra szolgál. Ez a kétoldalú etető- és itatóveder nem csak az állatok etetését, hanem azok itatását is lehetővé teszi anélkül, hogy még más edé­nyeket is magunkkal kellene vinni, ami különösen katonai és más hasonló célokra előnyös. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltiintetve, melyen az 1. ábra a veder függélyes metszete és a 2. ábra nézete, mimellett az itatóveder Össze van rakva. A kétoldalú etető, ós itatóveder egyik (a) fele célszerűen vízmentes anyagból, például vitorlavászonból, gummibólvagy hasonlóból készül. Ez az (a) fél itatóveder gyanánt szol­gál. Az itatóveder és az etetőzsák közös (b) fenekéből a (c) perem és az erre merőleges (d) gyűrű áll ki. A (c) peremen a célsze­rűen légátbocsátó szövetből készült (e) etető­zsák van elrendezve, melyet odaszövés, varrás vagy hasonló módon erősíthetünk meg. A (d) gyűrűn oldalt (f) fülek vannak elrendezve, melyekben az itatóvedret és az etetőzsákot használaton kívül, összerakott állapotban, a (g) szalagok segélyével meg­kötjük. Az itatóvedren oldalt még (h) fo­gantyúk vannak megerősítve, hogy a ved­ret az állat itatásánál tarthassuk, míg az etetőzsákon ismert módon az (i) fölfüggesztő­szalag van elrendezve. Megjegyzendő, hogy ez az etetőzsák azzal a nagy előnnyel bír, hogy a tápszer az etetés közben nem mele­gedik meg. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Etető- és itatóveder, jellemezve egy cél­szerűen vízmentes anyagból álló itató­vedernek egy célszerűen légátbocsáíó szövetből készült etetőzsákkal való kom­binációja által, mimellett e két tartány részére közös fenék van elrendezve. 2. Az 1. igénypont szerinti etető- és itató­veder kiviteli alakja jellemezve a (b) feneken elrendezett, (f) fülekkel ellátott (d) gyűrű által, melyen az egyik, vagy másik, vagy mindkét tartány együttesen a használaton kivüli állapotban, tetszés­szerinti (g) kötöző szalagok segélyével megerősíthetők. (1 rajzlap melléklettel.' PALLM nészvémv TÁRSASÁG XYOMOJLM SUCATÍSTEX

Next

/
Thumbnails
Contents