48128. lajstromszámú szabadalom • Kombinált csomag- és ruhatartó

Megjelent 1910. évi február hó 35-én. MAGY. gfe^ KIR SZABADALMI wSb HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48128. szám, XVIII/a. OSZTÁLY. Kombinált csomag- és ruhatartó. BEER GOTTLIEB KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1909 május hó 4-ike. Jeten találmány csomag- és ruhatartóra vonatkozik, mely összerakott állapotban a zsebben hordozható és sziükség esetén far falakra, fákra stb. erősíthető;. Ez a tartó, mely nemcsak ruhahorog gyanánt, hanem csomagok hordására, tetszés szerinti tár­gyak összekapcsolására, például kulcsgyűrű; segédlánctag stb. gyanánt jte használható, igen célszerű használati tárgyat képez, amennyiben oly módon méretezhető, hogy a zsebben kényelmesen hordozható-A csatolt rajz ! 1. és 2. ábrája a tartó két különböző ki­viteli alakját mutatja. A1 3. ábra a tartót ruhahorog gyanánt, használati helyzetben tünteti föl. A kombinált csomag- és ruhatartó két (a, b) kengyelből áll, melyek egyik (c, d) szárukkal forgathatóan vannak egymássál összekötve. Az összekötést az (e) csavar­anya (1. ábra), vagy az (f) ihüvely (2. ábra) eszközölheti. Az utóbbi esetbeín a (c, d) szárak egy-egy (g) fejjel vannak ellátva, mely az (f) hüvelyben van ágyazva^ mimel­lett az utóbbi a fejek1 mögött össze van nyomva, mint azt a rajz mutatja. Az össze­kötés természetesen bármely más alkalmas módon is történhetik1 . Az (a, b) kengyelek­nek szabad (h, i) szárai szintén egy (k) csavaranya, vagy eltolható (0 hüvely által lehetnek egymással összekötve1 . így például a 2. ábra szerinti az (1) hüvely az (m) le­mezrúgó val van ellátva, úgy, hogy a hü­velyt tetszés szerint föl- és letolhatjuk. A 3. ábra szerint az (1) hüvelyt} az (n) csavar­rúgó tolja föl és löketíét az ;(o) ütköző ha­tárolja. Ezt az összekötést is tetszés sze­rinti más. módon foganatosíthatjuk. Hogy a tartót ruhahorog gyalnáaxt hasz­nálhassuk, a kengyeleket a szabad végeken szétválasztjuk és egymáshoz képest elfor­gatjuk, mire az (a) kengyelt) (p) .csúcsával fafalba, fákba, ágakba, rácsokba vagy más alkalmas tárgyakba erősítjük, illetve be­akasztjuk, anélkül, hogy e tárgyak jelen­tékenyen megrongálódnának. A fönt leírt kombinált csomag1 - és ruha­tartó, különleges kiképezéste folytán és sok­oldalú használhatósága következtében cél­szerű használati cikket képéig mely külö­nösen utazások alkalmával, a háztartás ré­szére és sok más célra alkalmas. SZABADALMI IGÉNY. Kombinált csomag- és ruhatartó, jellemezve azáltal, hogy két egymással forgathat tóan összekötött (a, b) kengyel szabad (h, i) szárain egy (ki)1 csavaranya vagy

Next

/
Thumbnails
Contents