48073. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vasúti kocsikapcsoló

Megjelent 1910. évi február hó 393-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48073. szám. V/b. OSZTÁLY. Önműködő vasűti kocsikapcsoló. ESCHE GUSZTÁV DISZÍTÓ WILMERSDORF-BERLINBFN. A bejelentés napja 1909 május hó 18-ika. Az ismert vasúti kocsikapcsolók hátránya ! a többé-kevésbbé komplikált szerkezet, ' gyors kopás és körülményes kicserélhető­ség. ! Találmányom tárgya ezen hiányokon van hivatva segíteni. Emellett (szerkezetemnek azon előnye js van, hogy a vonatot meg­rövidíti, és kisikláskor önműködőlég ki­kapcsolódik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán alulnézetben, a 3. ábrán két kapcsolt készülék kisebb lép­tékben oldalnézetben és a 4. ábrán ugyanaz a kapcsolás pillanatá­ban. A szerkezet a következő: Az (a) kapcsoló kampó a (b) hasíttékok révén a (c) csapokon eltolható és a (d) üreggel bír, melyben az (1) tengelyre 'erősí­tett (e) föl- és lefelé mozgatható, mely mozgásnak alul az (f) bütyök szab határt. A (h) tengely körül forgatható (g) emel­tyű egyik kétágú karjának végén az , (i) hengereket, másik végén pedig1 a (k) ( sályt hordja. Az (1) tengelyre szerelt kétágú ,(m) rúd végén (n) görgők vannak elrendezve, melyek a (g) emeltyű (o) nyúlványához tá­maszkodnak. A szerkezet működési módja a következő: Két kocsi összetolásakor az egyik kocsi (a) kampója a másik kocsi (g) emeltyűjét lenyomja és miután az (i) görgőkön átha­ladt, a (g) emeltyű ágai közé [kerül. Kikap­csolás céljából az (l) tengelyt kell elfor­gatni, ami a kocsi oldalán eszközölhető. Evégből az (1) rúd végei négyszögletesek és ugyanily fogóval megfogva* a rúd el­forgatható. Ezen művelet tehát teljesen veszélytelen. Az (1) tengely az 1. ábrán lát­ható nyíl irányában addig forgatható, míg az (e) rúd az (f) bütyökbe ütközik. Ez alatt az (m) rúd végén elrendezett (n) görgők a (g) emeltyű (o) nyúlványaira támaszkodva, azt elforgatják és a (k) súlyt , fölemelik úgy, hogy a (g) emeltyű másjk karjának ágai az (a) kampó alá kerülnek. SZABADALMI IGÉNY. Önműködő vasúti kocsikapcsolás, jellemezve (b) hasítékok révén (c) csapokon eltol­ható (a) kapcsoló kampó által, melynek (d) üregében egy oldalról forgatható (1) tengelyre erősített (e) kar bizonyos ha­tárok között föl- és lefelé mozgatható,

Next

/
Thumbnails
Contents