48045. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű fordító vezérműves gépekhez, főleg mozdony gépek számára

Megjelent 191Q. évi február hé 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48045. szám. V/d/i. OSZTÁLY­Vezérmü fordító vezérműves gőzgépek, főleg mozdonygépek számára. STUMPF JOHANN TANÁR BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 április hó 24-ike. Azoii ismert gőzgépek, melyeknél a gőz kilökése a munkahenger belsejében alkal­mazott és a dugattyú által vezérelt gőzkibo­csátó nyílásokon át történik, mint fordító vezérműves gépek különösen alkalmasak, főleg pedig mint mozdonygépek, miután itt a hajtóműtől eszközölt átkormányzás elesik, mely a gőz elosztásánál nagy hátrányokkal jár. Az eddigi mozdonykormányműveknél a gőzkibocsátásnak a hajtómű által létesített átkormányzása az előbeömlés és a kompresszió nagy változékonyságát követeli meg. Ezáltal nagy veszteségek támadnak, nevezetesen teljes töltésnél az elégtelen kompresszió következtében és a legkisebb töltésnél a tulnagy kompresszió és a tul­nagy előkiömlés következtében. Ezen vesz­teségeket azáltal kerülhetjük el, hogy a gőzkibocsátás vezérlését tisztán a munka­dugattyu által eszközöljük. Ha a jelen találmány értelmében szer­kesztett gépnél, melynél a munkadugattyú által vezérelt gőzkibocsátó nyílások a munka­henger közepére esnek, a henger káros tere rendes nagyságot ér el, akkor a kompresz­sziónyomás nagy töltés és magas fordulat­szám esetén esetleg oly nagy is lehet, hogy vagy a hengerfödél vagy a henger törése is beállhat. Kényszerülve vagyunk tehát a hengervé­gekre vagy vezérelt segédgőzkibocsátó szer­kezezetet fölszerelni vagy pedig az ugyanott alkalmazott gőzbeeresztő szerveket mint visszacsapó szerveket kiképezni, hogy magas kompressziónyomásnál a komprimált gőz egy része a kazánba vissza juthasson. Az előbbi elrendezés ismét megszüntetné az előbeömlésre és kompresszióra vonatkozó leglényegesebb előnyét azon kettős műkö­désű gépeknek melyeknek, kiömlési nyílá­sai a dugattyú által vezéreltetnek. Oly gőz­beeresztő szervek alkalmazása pedig, melyek időnként mint gőzkibocsátó szervek szolgál­nak, főleg mozdonygépeknél nagyon súlyos hátrányokkal van egybekötve. A kompri­mált gőz egy részének visszaáramlása foly­tán nagy hőveszteségek támadnak, továbbá azon veszély is beállhat, hogy a hengeren át füst szivatik be, miáltal az olaj elégése a munkahenger bekormozódása és henger­törések állhatnak be. Ezen veszély különö­sen akkor állhat be, ha a szabályozó tolattyú zárva és a gőzbsömlő nyomás csökkentve van. A találmány a fordító vezérműves gőz­gépek, különösen kettős működésű mozdony­gépek oly kormányművére vonatkozik, mely­nél a jelzett hátrányok azáltat kerültetnek el, hogy a gőzbeeresztő szervek kizárólag

Next

/
Thumbnails
Contents