48021. lajstromszámú szabadalom • Gyermekasztalka eltolható vízszintes lappal

Megjelent 191Q. évi február hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 48021. szám. XX/a. OSZTÁLY. Gyermekasztalka eltolható vízszintes lappal. BOGK LUDWIG POSTAHIVATALNOK BIELEFELDBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 19-ike Elsőbbsége 1908 március hó 31-ike. A találmány tárgya egy gördülő lábakkal ellátott gyermekasztalka, melynek lapja a gyermek fölállásakor és leüléséinél oly mó­don tolódik el, hogy a gyermek az asztal- i kában ülhet, állhat, vagy járhat. | A találmány lényege abban áll, hogy az ! asztallap parallel vezetékekben rézsútosan | fölfelé tolódik s mozgatása közben mindig [ vízszintes helyzetben marad. j A mellékelt rajzon, mely egy ilyen gyér- í mekasztalkát ábrázol, az | 1. ábra az asztalka hosszmetszetét, a j 2. ábra keresztmetszetét a padon ke- | resztül, a j 3. ábra ugyanannak fölülnézetét, a | 4. ábra az asztallap vezetékét nagyobb j mértékben tünteti föl. I A föltüntetett példaként! kivitelben a gyermekasztalka négyszögletes aliakú és négy gördülő lábbal van ellátva, melyek alkalmas módon a gyermek nagyságához mérten állíthatók. A (b) állványrészen a (c) ülés függőleges irányban beállíthatóan van megerősítve. Az elülső (d) részen, mely az eltolható asztallapot tartja, a (h) szíj van megerősítve, mellyel a gyermeket gyöngé­den az asztalhoz lehet kötni. A (d) rész elől az (e) rézsútos oldalakban végződik. Hasonló rézsútos résszel bír a (b) állvány a mozgó résszel érintkező helyén, hogy az asztallapja a gyermek fölállásakör fölfelé mehessen és alátámasztható legyen. Azaszr talka oldalaira a (g) vezetőgyűrűk vannak erősítve, melyekben az asztallap az eltoló­dáskor a vele szoros összefüggésben lévő (f) kengyel segítségével vezetődik. A súrlódás csökkentésére a vezetőgyűrűk golyócsapágyszerű elrendezéssel bírnak, úgy hogy az asztallap vezetékeiben a súrló­dási ellenállás sokkal kisebb, mint a gör­dülő lábak és a padlózat közrfii (súrlódás. Mihelyt a gyermek helyéről fölemelke­dik, az asztallap ugyanakkor fölfelé tolór dik s ha leül, az asztallap- önműködően visszamegy. Az asztallap súlya is lehető csekély, hagy a gyermek mellét ne nyomja. Hogy e nyomásit még jobban csökkentsük, az asztallapot egy, pl. az előrészen meg­erősített vezetőcsigákon keresztül húzott zsinóron lefüggő ellensúllyal kiegyenlítjük. Ugyanily célból a (h) tartó szíjjal is lösszé lehet kötni a vezetőzsinórt.

Next

/
Thumbnails
Contents