48017. lajstromszámú szabadalom • Csavaranya-biztosítás

Megjelent 1910. évi február hó 19-én. MAGY. ggj^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 48017. szám. V/©/l. OSZTÁLY. Csavaranyabiztosítás. ANTHONY FRANK DELL MÉRNÖK ÉS CLARK JAMES TEMPLE MÉRNÖK MONTREALBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 20-ika. A jelen talámány tárgyát képező csavar- , anyabiztosításnak példaképeni foganatosí- J tási alakja a mellékelt rajzban van föltűn- i tetve. Az j 1. és 2. ábrák nézetben, ill. hosszmetszet­ben láttatják a találmány szerinti biztosítást az anyának laza, ill. meghúzott helyze­tében. A A 3., 4. é3 5. ábrák fölülnézetben tünte­tik föl a biztosítást létesítő gyűrűalakú lemezt, ill. a biztosítást ©ldott és zárt hely­zetben. A 6., 7. és 8. ábrák a megfelelő elölnézetek. Az összekötendő (10) és (11) lemezeken (1. ábra) (9) orsó megy át, melynek mene­teire alsó részén (14) kúpos kivágással el­látott (12) csavaranya van rácsatolva. A csavaranyabiztosítás háromszögharántmet­szetű, kúpos, fölhasított (15) alátétlemezből áll, melynek (16) osztási éle nem sugárirányú, hanem oly kör érintője, melynek átmérője kisebb a (15) lemezben kiképezett, a (9) orsó fölvételére szolgáló furat átmérőjénél. A (15) alátétlemez érintkezési éleit egymás­tól széthúzzuk úgy, hogy a (17, 18) végek egymástól elállanak (4. ábra). Ezen végek egyikét kb. a (9) orsó menetmagasságának megfelelően befelé és azonkívül lefelé (7. ábra), a másik (18) véget pedig kifelé és fölfelé hajlítjuk úgy, hogy a (12) csavar­anyának (14) kúpos kivágását érinti (1. ábra). A (15) lemez, ill. biztosító gyűrű ily módon csavarvonalszerüen halad, mivel (17) vége lefelé, (18) vége pedig fölfelé hajlik. Ha a (15) gyűrűt ráhúzzuk a (9) orsóra, akkor az 1. és 4. ábrán föltüntetett helyze­tet foglalja el, melyben a (17) peremnek (19) csúcsa a (9) orsónak (20) menetein nyugszik, míg a (15) gyűrűnek külső fölü­lete a kúpos kivágással érintkezik. A (12) csavaranyának meghúzásánál a (14) fölület a (15) gyűrűnek (21) kúpos külső fölü­letén csúszik, mely gyűrűnek alsó pereme a (10) lemezre szoríttatik. Egyidejűleg a (15) gyűrű akként nyomatik össze, hogy annak (23) belső fölülete közvetlenül a (9) orsónak (20) menetére fekszik föl és a (19) él a menetekbe behatol. A (16) köz emellett eltűnik, ill. a (17, 18) élek össze­szoríttatnak (5. ábra). A (15) gyűrűnek csa­varvonalszerű alakja, valamint a kifelé és fölfelé hajlított (18) rész szoros kapcsolatot létesítenek a (24) perem, főleg azonban annak (25) sarka és a (14) fölület között. Miután a (25) sarok az anya és az orsó közé szo­ríttatik, az anyának minden, az oldást célzó

Next

/
Thumbnails
Contents