47993. lajstromszámú szabadalom • Zsebkés

Meglelem 1910. évi február hó 19-én. MAGY. gg^' KIR. SZABADALMI JFIN HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4799B. szám. XVIll/a. OSZTÁLY. Zsebkés. FEINENBURG JÁNOS GYÁROS SOLINGENBEN. A bejelentés napja 1909 május hó 12-ike. Elsőbbsége 1908 augusztus hó 19-ike. Jelen találmány oly zsebkésre vonatko- i zik, mely szekrényszerű nyéllel bír, mimel­lett az utóbbinak egyik oldalrésze tolattyú gyanánt van kiképezve, melynek hátrato­lása után a rúgó által befolyásolt penge fölugrik. A találmány értelmében a kés oly berendezéssel lehet ellátva, mely a haszná­lati helyzetbe mozgatott tolattyút fogva tartja. Mint azt a rajz 2. ábrája mutatja, a pen­gét a megerősítésére alkalmazott csap köré tekercselt (f) rúgó befolyásolja, melynek egyik vége a pengéhez és másik vége a nyélhez támaszkodik. Ezen elrendezés foly­tán a rúgó működése igen hatásos és a késpengét közvetlenül a rugóerő egészen a használati helyzetbe mozgatja és e helyzet­ben tartja úgy, hogy a penge nem eshetik vissza, még akkor sem, ha az eltolható ol­dalfalat nem toltuk egészen hátra. Az (s) födél vagy tolattyú alsó végén az (n) orr van elrendezve, mely a tolattyúval a (h) meghajlítás vagy hasonló által van össze­kötve. A nyél alsó homlokfalában az (o) nyílás van kiképezve, melybe az orr belép, I ha a tolattyút zárt helyzetébe toljuk. A to­lattyú vezetésére szolgáló (t) hornyok az alsó nyélvégen kissé ki vannak szélesítve (2. ábra) és maga a tolattyú is rugalmas úgy, hogy az orr az (o) nyílásba való be­tolás után a nyílás fala mögé csattan, mi­nek következtében a tolattyú önmagától nem csúszhatik hátra. Ha azonban a kés nyitásánál vagy zárásánál a tolattyú elto­landó, akkor, mint azt az 1. ábra mutatja, bütyökujjunkát a tolattyúra helyezzük és az utóbbit kissé letoljuk. Ezáltal az orr a nyí­lás falától hátra lép és ezután a tolattyút eltolhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Zsebkés egy, a fölületében fekvő tengely kö­rül forgatható pengével és szekrényszerű nyéllel, melynek födele a záróhelyzetben biztosíttatik, jellemezve azáltal, hogy az (s) födél vagy tolattyú rugalmasan van kiképezve és a (h) meghajlításán alkal­mazott (n) orral van ellátva, mely a fö­dél zárt helyzetében a nyél homlokfalá­nak (o) nyílása mögé kapaszkodik. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents