47914. lajstromszámú szabadalom • Újítás billentyűs hangszereken

Megjelent 1910. évi február l»ó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WBffl HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47914. szám. IX/d. OSZTÁLY. Újítás billentyűs hangszereken. STRAHLENKLAVIATUR G. M. B. H. CÉG BARMENBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 9-ike. Találmányunk tárgya újítás billentyűs hangszereken, "melyeknél a billentyűk mellső vége egy egyenesben van. A találmány lé­nyege az, hogy a billentyűk külső végei sugárirányban vannak elhelyezve. Ezáltal elérjük azt, hogy a billentyűzet elől szűkebb lehet, míg hátrább, vagyis ott, ahol a billentyűk a szerkezettel köttetnek össze, az egyes billentyűk számára több hely van, mint a szokásos párhuzamos bil­lentyűzetnél és a billentyűk kétszeri görbí­tése és más kiviteli nehézségek elkerült et­nek. A billentyűk ferde helyzete a billen­tyűzet két végén ezen elrendezés mellett a játékot csak megkönnyíti, mert ezen hely­zet a kéztartásnak jobban felel meg. A mellékelt rajzon ilyen billentyűzet alaprajza van föltüntetve. Az (A—B) vonal a.billentyűk forgáspontjainak helyzetét jelzi, a (C—D) vonal pedig a billentyűk támadás­pontjának helyzetét. A billentyűk az (E—P) mellső vonaltól a (G—H) hátsó vonal felé sugárirányban szélesednek úgy, hogy a hátsó beosztás könnyebben eszközölhető, mint a párhuzamos billentyűzetnél. SZABADALMI IGÉNY. Üjítás billentyűs hangszereken, melyeknél a billentyűk mellső vége egy egyenes­ben fekszik, azáltal jellemezve, hogy a billentyűk külső végei nem párhuzamo­sak egymással, hanem látható részükön hátrafelé sugárszerűen kiszélesednek. (1 rajzlap melléklettel.) MUMI A£S2V£NVTÍMA*<n »vrMDÁM BUDAPCSTM

Next

/
Thumbnails
Contents