47900. lajstromszámú szabadalom • Ráncszívó készülék bőr ápolására

Megjelent 1910. évi február hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47900. száí VII/©. OSZTÁLY. Ráncszívó készülék a bőr ápolására. DR JUTASSY JÓZSEF ORVOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 14-ike. Olyan börbajoknál és szépséghibáknál, melyek az általános, vagy helyzeti vérke­ringés zavarain és a bőr rendellenes táp­lálkozási viszonyain alapszanak, a bőr vér­bőségének fokozására kis üveg-, gumi-, vagy fémharangokat használnak, melyekben az­által, hogy bennük légritkulást idézünk elő, a bőr a harangba húzatik és a harang odatapad. Ezen készülékek hátránya azon­ban az, hogy egyrészt önkezelésre alkal­matlanok, mert a légritkulás előidézésére külön kezelendő gumilabdák, vagy légszi­vattyúk szolgálnak, másrészt pedig a lég­ritkítás foka nehezen szabályozható. Jelen találmány tárgya oly ráncszívó ké­szülék, mely önkezelésre alkalmas és a légritkítás fokát a készülék használója maga szabályozhatja. Ezen készülék lényege abban áll, hogy tetszés szerinti számú, pl. üvegből készült harang gumicsövek révén egy közös száj­darabbal van összekötve és ha ezen ha­rangokat a test kezelendő részére helyez­zük a ^szájdarabot pedig szájunkba, akkor fölszívás folytán légritkulást előidézvén a harangok a bőrre tapadnak és azt a ha­rangba húzzák. A fölszívás erejéhez képest a bőr kisebb vagy nagyobb mértékben hú­zatik a harangba, miáltal a vérkeringést fokoztatván, rövid használat után a ráncok vagy egyébb szépséghibák eltűnnek. Mellékelt rajz 1. ábráián ezen készülék egy kiviteli alakjának metszete, 2. ábráján használati módja van föltün­tetve. A szerkezet a következő: A rajz szerint az (a) szájdarab kétágú, és a (b) gumitömlők révén (c) harangokkal van összekötve. Ha a szájdarabot szájunkba vesszük, a harangokat pedig a test keze­lendő részére helyezzük, akkor fölszívás után a harangok a bőrre tapadnak, a vér­keringés fokoztatik és a bőr kisimul. SZABADALMI IGÉNY. Ráncszívó készülék, azáltal jellemezve, hogy tetszés szerinti számú a kezelendő test­részre helyezendő harang, gumitömlők segélyével egy közös (a) szívó szájda rabbal van összekötve. (1 rajzlap melléklettel.) V.LUAS RiHIVljUrÁRXASÁn .TfTMOlJft "HnAPISTt.

Next

/
Thumbnails
Contents