47887. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olajnyomtató és olajmázoló festékek előállítására

Megjelent 191Q. évi február hó 7-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47887. szám. 1 V/f. OSZTÁLY. Eljárás olajnyomtató és olajmázoló festékek előállítására. JAGENBURG GUSTAV GYÁROS VARTOFTÁN. A bejelentés napja 1909 február hó 16-ika. Elsőbbsége 1908 íebruár hó 19-ike. Az olajnyomtató- és olajmázolófestékeket | eddig teljesen száraz festéklakkoknak és , festékeknek olajjal való összedörzsölése út- j ján állították elő. . A találmány tárgya eljárás olajnyomtató és olajroázolófestékek előállítására nedves úton és abban áll, hogy vízben oldható festőanyagokat mindenekelőtt meleg vízben oldunk és ehhez az oldathoz szappant és sűrítő anyagot adunk, melynek előállítását alább ismertetjük. Ehhez az elegyhez az­után valamely kicsapó szert, pl. klórbáriu­mot, valamely ólomsót vagy tannint adunk, minek folytán a festékmassza kiválik. Le­ülepedés után a tiszta oldatot lehúzzuk és a csapadékot szükség esetén vízzel kimos- j suk és kisajtoljuk. Ezután a csapadékot meleg térben vagy gőzzel, illetve olaj fürdőn fölhevített zománcozott üstben vagy más módon szárítjuk, míg tésztaszerű, közvetle­nül nyomásra használható pászta nem kép­ződik. Ezt a pasztát meleg állapotban való szitálás után közvetlenül nyomófesték gya­nánt használjuk. p Mázolófesték gyanánt használandó nyomó­festéket egyenlő, tehát 1: 1 súlyrész vilá­gosra főtt lenolajjal és amennyiben szüksé­ges, kevés terpentinnel keverünk, mire az használatra kész. Szappannak hozzáadása némely festéknél és festőanyagnál nem ok­vetlenül szükséges. Az eljárást akképen is foganatosíthatjuk, hogy először a festőanyagot föloldjuk, az­után kicsapjuk és kisajtoljuk és csak most keverjük jól össze a sűrítőanyaggal, mire a további kezelés a föntiek értelmében kö­vetkezik. A kereskedelemben előforduló oldhatatlan és kevéssé oldható azo- vagy diazo-festék­lakkokat, valamint pigment-festőanyagokat és lakkokat, amelyeket leginkább malmokon legfinomabbra őrölnek és pászta-alakban hoznak forgalomba, általánosságban klór­; báriummal vagy más kicsapószerekkel ke­verjük, azután főzzük ós kihűlés után a sűrítőt hozzáadjuk. Ezután a masszát erő­sen és hosszú ideig kavarjuk, míg az összes víz ki nem vált. A további kezelés, míg a festőanyag nyomófesték gyanánt való hasz­nálatra alkalmassá nem válik,- a föntebb előadottak értelmében történik. Természetes éB mesterséges ásványi festő­anyagokat vízzel a lehető legfinomabb pász­tává őrölünk és a föntemlített sűrítőanyag-i gal összekeverünk, azután az egészet jól kavarjuk, amíg a sűritő és a festék egymással nem egyesült és a víz ki nem vált, mire a

Next

/
Thumbnails
Contents