47877. lajstromszámú szabadalom • Nyomásszabályozó

Megjelent 19ÍO. évi február hó 7-én. MAGY. gggt KIR. SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47877. szám. I I/d. OSZTÁLY. Nyomásszabályozó. BECKMAN ADOLPH GUSTAV ÜGYNÖK BALTIMOREBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 22-ike. A találmány tárgya különösen házakban i fogyasztott világítógáz nyomásának szabá­lyozására szolgáló szerkezet. A csatolt raj­zokon egy példaképem foganatosítási alak 1. ábrában oldalnézetben, 2. ábrában hosszmetszetben, 3. ábrán az 1. ábra baloldalának homlok­nézetében, 4. ábrán jobboldali homloknézetben, 5. ábrán pedig a 2. ábra (5—5) vonala szerinti metszetben van föltüntetve. Az (a, al) részek együttesen képezik a csöves (A) szeleptokot, melyben a (B) szele­pet a (C) spirálrúgó tartja a közeg nyomá­sával szemben ülőkéjétől eltávolított hely­zetben. A tok (a) részének (1) karimája szöglete­sen van kiképezve, hogy e részt kulcs segé­lyével csavarni lehessen; a (2) csavarveze­ték révén az (a) rész a tápláló gázcsővel köttetik össze. A (3) harántfal középső (5) nyílása a szeleporsó (b) részét vezeti, ezen nyílás körül vannak a gázt átbocsátó (4) nyílások elrendezve. A tok (al) része szin­tén bír egy szögletes (6) vastagított résszel és (7) csavarmenettel, melynek segélyével a fogyasztó gázvezetékkel kapcsolható. Ezen tokrész is el van látva egy (8) harántfallal, melynek középső (10) furata a szeleporsó i (bl) részét vezeti, míg a (4) furatoknál szű­kebb, körben elrendezett (9) furatok a gáz átbocsátására szolgálnak. Az (al) tokrész (11) vége, mely az (a) tokrészbe csavartatik be, (12) szelepülőkévé van kiképezve, mely összeműködik a szelep (13) fölületével. A (B) szelep köralakú és célszerűen egy darabot képez a (b, bl) szelep orsó-részek­kel, melyek a szelepet centrálisán vezetik. Mint a rajzból látható, a szelep átmérője kisebb a tok (a) részének átmérőjénél, úgy hogy a szelep normális helyzetében a gáz a Bzelep körül áramolhat. A szelepnek a beáramlás felé néző oldalának kerületétől egy sor szűk (15) nyílás húzódik radikáli­san a szelep másik, konkáv (14) oldala felé. A (C) rúgó a (bl) szeleporsó köré van csa­varva s a (8) válaszfalhoz és a szelep kon­káv oldalához támaszkodik. Ezen rúgó a szelepet a (3) válaszfalhoz igyekszik szorí­tani, ezen hatását azonban a szeleporsóra erősített (16) ütköző oly módon határolja, hogy a szelep sohasem fekhet teljesen a (3) válaszfalhoz. A gyakorlatban a tok (a) részét a gáz­mérőtől jövő csővel, az (al) részt pedig a fogyasztási helyeket tápláló főcsővel kötjük össze, úgy hogy a gáz a gázmérőtől a fo­gyasztási hely felé áramolva, először az

Next

/
Thumbnails
Contents