47862. lajstromszámú szabadalom • Kapocsélesítő gép

Megjelent 19 lO. évi január hó 31-én. MAGY. |jgg> KIR. SZABADALMI JHh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47862. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Kapocsélesítő gép. HANDEL ÉS MÜLLER GYÁRI CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 április hó 3-ika. Jelen találmány tárgya a 31938 számú magyar szabadalomban és az ehhez tartozó 35527 számú pótszabadalomban védett több­fogú kapcsok élesítésére szolgáló gép, mely a kapcsok fogait és fogközeit egyidejűleg és egyenletesen élesíti és emellett a kapcsok nagy mennyiségben való gyors előállítását lehetővé teszi. A mellékelt rajzon a találmánybeli gép példaképem foganatosítási alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábra a gépnek részben elölnézete, baloldalt pedig függélyes hosszmetszete, melyen a kapocstartó pofa munkahelyzeté­ben látható, a 2. ábra baloldalt a gép oldalnézete az (x) nyíl irányában (1. ábra) nézve, jobb­oldalt a 3. ábrabeli a—a szerinti metszet, a 3. ábra fölülnézet, melyen a baloldali élesítő henger, kapocstartó pofa és a hajtó fogaskerekek védőburka el vannak hagyva, a 4. ábra a kapocstartó pofa távlati nézete a kapocs betevése előtti fölhajtott és szét­nyitott helyzetben, az 5. ábra a kapocsnak az élesítő hengerre való rászorítását biztosító súlyzós karnak oldalnézete, részben metszete, a 6. ábra ugyanennek az 5. ábra b—b vo­nala szerinti metszete, melyen a lábitó különböző helyzetei is föl vannak tün­tetve, a 7. ábra a gép által élesített kapocs táv­lati nézete, a 8. ábra a kapocstartó pofa nézete a 4. ábra (y) nyila irányában nézve és a 9. ábra végre az élesítő henger és ka­pocstartó pofa metszete munkahelyzetben, beszorított kapoccsal, a 3. ábra c—c vo­nala szerint metszve. Az (1, 1', 2) csavaros rudak által mere­vített (3, 3') lábakon kétoldali részarányos kiképezésű és (4, 4') U-vasakkal összekötött (5, 5') állványrészek nyugszanak, melyek­ben kétoldalt a (7, 7') élesítő hengerek (6, 6') tengelyei vannak ágyazva (1., 2. és 3. ábra). Az (5, 5') állványrészeken két­oldalt a karszerűen kinyúló (8a, 8d) és (8b, 8c) tartók vannak megerősítve, melyek a (10, 10') kapocstartó pofák (9a, 9b, 9c, 9d) csapágyait hordják. A kapocstartó pofák négyszögletes (10a, 10b) vaslapokból állnak (4. ábra), melyek a (11) tengelyen (12) kézi forgattyú segélyé­vel együttesen elforgathatóan vannak ágyazva, mimellett a (lOa* 10b) vaslapok a

Next

/
Thumbnails
Contents