47850. lajstromszámú szabadalom • Fürdőszekrény gőz- és forrólég- és vízzuhanyfürdők számára, fürdőzés alatt rendezett fűtőtesttel

Megjelent 19 lO. évi január hó 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47850. szám. XXI/a. OSZTÁLY­' —1+ Fürdőszekrény gőz-, forrólég- és vízzuhanyfürdők számára, a fürdőtér alatt elrendezett íűtó'térrel. STOIBER JOSEF MASSEUR MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 4-ike. Elsőbbsége 1908 február hó 7-ike. A jelen találmány tárgya szekrény, gőz-, forrólég- és vízzuhanyfürdők számára, mely­nél a fürdő személy bármikor az egyik fürdési fajtáról a másikra áttérhet anélkül, hogy helyét el kellene hagynia. Az eddigelé ismert ilyfajta szerkezetekkel szemben a találmány a gőzkígyónak a gőzkazánnal való igen könnyű oldható kapcsolatában külön­bözik, továbbá azáltal, hogy a vízzuhany használatánál a többi szerkezet fölcsappant­ható födő által különíthető el a fürdőtértől. A jelen találmány szerinti fürdőszekrény­nek egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra a szekrénynek függélyes met­szete a 3. ábrának A—A vonala szerint. A 2. ábra ugyanazon metszet a 3. ábrának B—B vonala szerint. A 3. ábra vízszintes metszet az 1. ábrának C—C vonala szerint. (a) szétszedhető szekrényt jelöl (1. ábra), (c) az alsó, (b) a közbenső feneket; (d) kö­zönséges fürdőszék. A (b) és (c) fenék kö­zött szabályozható lánggal biró (e) spiritusz­lángzó és ezen lángzó előtt (f) víztartály van elrendezve (2. ábra), mely tartály a (g) ajtón át eltávolítható. Az (e) lángzó fölött a (b) fenékben nyílás van kiképezve, mely I nyílás a kinyúló (k) bádogperemmel van körülvéve oly célból, hogy az (m) nyíláson át az (f) tartályba vezetett víz ne hatoljon a fűtőtérbe. Az (i) nyílás fölül (b) födővel van elzárva, melyet a berendezésnek hőlég­fürdő gyanánt való alkalmazásánál (hl) nyúl­ványnál fogva megemelünk. A (k) kereten belül két támasztó és két (sl) vezető szög­vas van elrendezve. Az (o) kazán körül a 3. ábrában pontozva sraffozott hasítékokat hagyunk meg, Az (o) kazánból nyitott (p) csőtoldalék ágazik el, melybe az átlyukasz­tott (q) lábrostély alatt elrendezett ós erre erősített (v) gőzkígyónak mellső, vége van bedugva. A (q) rostély lazán fekszik a (b) fenéken és célszerűen a két helytálló (s) léc között vezettetik, mely lécek a 3. ábrá­ban pontozva vannak föltüntetve. Kis mér­tékű, lábbal eszközlendő, a 3. ábrában föl­tüntetett nyíl irányában való eltolás segé­lyével ily módon az (o) kazánt, ill. annak (p) csőtoldatát a (v) gőzkígyóról lekapcsol­hatjuk vagy erre ismét rákapcsolhatjuk. A (z) toldat gőznek elágaztatására szolgál. A szerkezetnek a 2. ábrában föltüntetett helyzetbe való beállítása vegyes gőz- és légfürdő használatának felel meg. Ha tiszta gőzfürdőre akarunk áttérni, a (h) födőt el-

Next

/
Thumbnails
Contents