47836. lajstromszámú szabadalom • Szélmótor

Megjelent 1910. évi január lió 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI mEt HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47836 szám. V/d/3. OSZTÁLY Szélmótor. KÁHÁN MARKÓ KERESKEDŐ MÁRMAROSSZIGETEN ÉS WEBERMAN JÓZSEF ÜGYNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 27-ike. Jelen találmány tárgya szélmótor, mely lényegében egy tengelyre szerelt csövekből áll, amelyek nagy fajsúlyú folyadékkal, cél­szerűen higannyal vannak részben megtöltve. A tengelyt szélmótorral hozzuk forgásba és a forgás következtében az egyes csövekben keringésbe hozott nagy fajsúlyú folyadék oly nagy eleven erőt nyer, hogy gyenge szél esetén is a tengely forog. A tengely forgását, illetve az abban föl­halmozott erőt alkalmas transzmisszióval vihetjük át különböző ipari célokra szolgáló szerszáragépekre. A találmány tárgyának egy péJdaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz tün­teti föl, amelyen az 1. ábra a csövek elhelyezésének oldalné­zetét, a 2. ábra a gép előlnézetét tünteti föl. A találmány lényegében áll, az (1) csap­ágyakban ágyazott (2) tengelyből, amelyre a (3) higannyal megtöltött csövek vannak az 1. ábrán föltüntetett módon erősítve. A (2) tengely egyik végére egy (7) kúpkerék van elrendezve, amely egy a szél által haj­tandó ismeretes (4) lapátos szélkerék által for­gásba hozott (5) tengely végéhez erősített (6) kúpkerékkel kapcsolódik. A (3) csövek végei ellentétes irányban vannak kibővítve, hogy az eleven erő fokozása céljából na­gyobb mennyiségű folyadék gyűljön össze. A gép működése most már a következő; A (4) szélmótornak forgását ismert mó­don átvisszük az (5) tengelyre s erről a (6) és (7) kúpkerékre és ezzel a (2) tengelyre. A (2) tengely forgását alkalmas transzmisszió­val különböző ipari célokra szolgáló gépekre vihetjük át. SZABADALMI IGÉNY. Szélmótor, jellemezve a csapágyban nyugvó tengelyre erősített, nagy fajsúlyú, cél­szerűen higannyal megtöltött, végükön ellentétes értelemben kibővített csövek által, amelyek a tengellyel együtt a sza­badba kivezetett lapátos szélmótor útján nyerik forgatásukat. (1 rajzlap melléklottel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents