47812. lajstromszámú szabadalom • Tűzélesztő kürtő szénvasalókhoz

Megjelent 1910. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47812. szám. l/a. OSZTÁLY. Tűzélesztő kürtő szénvasalókhoz. MÁDER JÓZSEF KEFEKÖTŐ GYULÁN. A bejelentés napja 1909 március hó 20-ika. Jelen találmány tárgya tűzélesztő kürtő szénvasalókhoz. A szénvasalóknál a vasa­lóba helyezett szón meggyújtására égő pa­razsat használnak és hogy a szén mielőbbi égését előidézzék, kézi söprővel, fújtatóval igyekeznek a tüzet éleszteni, sőt szokás a vasalóra egy kályhacső darabot helyezni, hogy az mint kürtő működvén, a szén meg­gyúlását elősegítse. Jelen találmány mind­ezt fölöslegessé teszi. A találmány tárgyának foganatositási alakja a mellékelt rajzon látható, még pedig az 1. ábra oldalnézetét, a 2. ábra fölülnézetét tünteti föl. Az (a) födél a vasalóajtó alakjának felel meg s lefelé hajló karimával bír avégből, hogy a vasalóra jól ráfeküdjék s az égés­termékeknek oldalon való eltávozását meg­akadályozza. Az (a) födél közepén egy föl­felé szükülő kürtőszerű cső (b) van elren­dezve, amelyen az égéstermékek eltávoz­hatnak s ezáltal léghuzamot idéznek elő. Mind a födél, mind pedig a kürtő bádogból készül. Az (a) födél tompa végén bemet­sz ésekkel bír avégből, hogy ezek a bemet­szések a nyitott vasalóajtó alá hatoljanak be s ezáltal a födeles kürtőt a vasalón rög­zítsék. Ugyancsak a födél rögzítésére szol­gál a (d) csukó, amely ugyanolyan, mint amilyeneket a vasalóajtókon szokás alkal­mazni. (c) fogantyú, mely fából készül, a kürtő föl- és levételére szolgál. Különböző alakú és nagyságú vasalók­hoz ezek alakjának és nagyságának meg­felelő födél alkalmazandó, nagyobb födél azonban a kisebb vasalóhoz is használható. SZABADALMI IGÉNY. Tűzélesztő kürtő szénvasalókhoz, jellemezve a vasalóajtó alakjának megfelelő, lefelé irányúló karimával bíró födél által és az ezen elrendezett fölfelé szükülő cső által. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents