47786. lajstromszámú szabadalom • Léghuzamszabályozó berendezés kályhák számára

Wesitelent 1910. évi január Iió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIM­HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47786. szám. VlII/k. OSZTÁLY. Léghuzamszabályozó berendezés kályhák számára. SÉRA JÓZSEF VILLANYSZERELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 május hó 18-ika. Jelen találmány tárgya falba ágyazott lég­huzamszabályozó berendezés kályhák vagy tűzhetyek számára, melynek lényege abban áll, hogy a kéménybe torkoló vége egy tárcsa segélyével úgy zárható el, hogy emellett a füsttermékek a kéményben tódul­hatnak, míg a kéményből a korom és eset­leges tűz a kályhába vissza nem csapódhat. Eszerint a berendezés elzárása esetén a normális égéshez szükséges léghuzam meg­van, de a kéményből korom, vagy kémény­tűz esetén tűz a szobába vissza nem csa­pódhat. A mellékelt rajzon ezen berendezésnek egy kiviteli alakja látható, az 1. ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán keresztmetszetben. A szerkezet a következő: A falba ágyazott (a) kúpos cső (b) fenék­lapja a (c) esővel egy darabot képez. Ezen két cső között a (d) cső van (e) állítócsava­rok segélyével olykép elhelyezve, hogy egyik vége a (b) fenéklaptól, másik vége pedig a (c) cső szélétől bizonyos távolságra fek­szik, mely távolság az (a) csőre erősített (f) ütköző peckek révén van határolva. A (d) csőnek a (g) kéménybe torkoló vége a (h) tárcsa révén az (i) forgattyú segélyé­vel részben vagy egészben elzárható. A (c) cső a rajzon nem látható kályha csövével van összeköttetésben. Ha a tűz élesztése céljából a (d) cső tor­kolatát egészben kinyitjuk, akkor a füstter­mékek közvetlenül tódulnak a kéménybe, ha azonban a (d) csövet elzárjuk, akkor a füsttermékek a (c, d) és (a) csövek között a nyilak irányában távoznak a kéménybe. A (d) cső részleges elzárásával a léghuza­mot tetszésszerint szabályozhatjuk. A ké­mény tisztítása alkalmával a tüzelés be­szüntetése szükségtelen, mert a (d) cső tel­jes elzárása után a korom vagy kéménytűz esetén a tűz a szobába be nem hatolhat. Természetes, hogy ezen léghuzamszabá­lyozó berendezés tetszósszerinti anyagból és méretben készíthető, anélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnének. SZABADALMI IGÉNY. Léghuzamszabályozó berendezés, azáltal jel­lemezve, hogy a falba ágyazott (a) cső és a vele egyesített kisebb átmérőjű és a kályha csövével összekötött (c) cső közé egy a kéménybe torkoló és egy elfor-

Next

/
Thumbnails
Contents