47745. lajstromszámú szabadalom • Téglakészítőgép

Megjelent 1910. évi január tió 27-én. MAGY. ^jfe. KIR. SZABADALMI fBu HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47745. szám. XVII/c. OSZTÁLY. Téglakészítőgép. RINGEL ADOLF KERESKEDŐ JAROSLAUBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 29-ike. Elsőbbsége 1907 október hó 18-ika. Jelen találmány tárgya egy kétszeresen működő téglakészítőgép, mely a formázá­son kívül egyúttal az agyagnak keverését is elvégzi s amelynél a formák periodiku­san a formatöltő éis sajtoló szerkezet alá tolatnak. A találmány lényege abban áll, hogy az agyagmetsző tengelyre szerelt görbítattka­rok megfelelően alakított szánkák segítsé­gével a gyúrószekrény alá helyezett formá­kat a karok minden félfordulatánál a gyúrószekrény mindkét oldalán alul elhe­lyezett nyomószekrónybe tolják. A gyúró­szekrény egész magasságában egy tisztító­nyílással van ellátva, amely az üzem alatt annyira elzárható, hogy az agyag betöltés sére még éppen elegendő nyílás marad. A mellékelt rajzban egy ilyen téglakár szítőgép példakénti kivitele van ábrázolva. Az 1. ábra egy függőleges irányú hossz­metszetet, a 2. ábra a tolókészülékkel ellátott saj­tol'óiasztalt alulnézetben, s a 3. ábra elölnézetben tünteti föl. A gépen van az (1) hengeres edény, mely­nek fala a (2) nyílással van ellátva, mely az edény belsejét teljes magasságában hozzáférhetővé teszi úgy, hogy kényelme­sen lehet tisztítani, amely nyílás azonban üzemközben a (3) levehető lappal oly mó­don elzárható, hogy az agyag beöntésére csupán egy kis nyílás marad szabadon. As (1) edényben egy függőleges (4) agyag-i metsző tengely van elhelyezve, mely haj­| tását járgányrudaktiól nyeri, melyek a fölső | tengelyvégnél fölerősített (5) hüvelybe te­hetők és csavarral leerőisíthetők, azonban a (6, 7) kúpkerékáttétel segítségével tetszés szerinti erőgéppel is hajtathatjuk. A (4) tengely a (8) késekkel van ellátva, szükség esetében azonban még a (9) függőleges késekkel is ellátható, az edény belső falán pedig megfelelő magasságokban a (10) simí­tok vannak fölerősítve. A munkás által a (2) nyílásnál beadogatott agyagot a kések és simítok homogénné keverik és ez saját súlyánál fogva lefelé sülyed, amidőn a (11) kivetők az oldalt lévő (12) nyílásokon ki­tolják. Ezen nyílásokon kívül egy-egy (13) sajtolókeret van, melynek határolását egy­oldalról az (1) edény fala maga. alkotja és amelyben a (14) sajtolófej föl- ós lefelé mozgatható. Ezen mozgás azáltal érhető el, hogy az (1) edény külső oldalán lévő (15) vezetékekben függőlegesen vezetett (16) sajtolórúd fölső végén a (17) görgővel van ellátva, amely a (4) tengelyre ékelt (19) kerék kerületén lévő (18) görbe vésetben

Next

/
Thumbnails
Contents