47730. lajstromszámú szabadalom • Berendezés körajtóknál az ellennyomás biztosítására

•vegjelent 1910. évi január hó 35-én, MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 47730. szám. XVlI/f. OSZTÁLY­Berendezés kősajtóknál az ellennyomás biztosítására. WERNICKE PAUL KERESKEDŐ EILENBURGBAN. Pótszabadalom a 41793. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 április hó 30-ika. A 41793. sz. szabadalom tárgya kősajtók- i nál az ellennyomás biztosítására szolgáló berendezés, melynél a sajtolónyomást ki­fejtő részek az asztal fölött feküsznek, míg a kitérítőszerkezetet képező támasz az asztal ellenkező oldalán foglal helyet. Az anyag itt csak az egyik oldal felől sajtol­tatik. Jelen találmány szerint a sajtó, a kité­rítőszerkezet meghagyása mellett úgy van kiképezve, hogy az anyag mindkét oldal felől sajtolást szenved. Ezen célból úgy az asztal fölött, mint az asztal alatt is egy­egy sajtolószerkezet van ismert módon el­rendezve és a kitérítőszerkezet az egyik vagy mindkét sajtolószerkezettel kapcso­latba van hozva, úgy hogy a sajtolásban szintén közreműködik. A fönti berendezést a mellékelt rajz tünteti föl, melyen az 1. ábra a sajtó oldalnézetét és részben metszetét, a 2. ábra pedig fölülnézetét mutatja. A sajtónak a rajzon föltüntetett kiviteli alakja a törzsszabadalomnál alapúi vett sajtóval lényegileg megegyezik, csakhogy a jelen esetben az asztal alatt is van egy második sajtolószerkezet alkalmazva. Ezen szerkezet a (t) csap körül forgatható (u) i kétkarú emelőből áll, melynek egyik karja a (v) csatlórúd útján az (r) forgattyúten­gellyel van összekötve, másik karjának szabad vége pedig egy csészealakú (w) mélyedéssel bír. A (h) és (i) emelőkből álló támasz alsó vége jelen találmány szerint a (w) csészében nyugszik, míg a támasz fölső vége, mint a törzsszabadalomnál, egy alsó oldalán kivájt és (m) vezetékben csúszó (1) sajtolótuskót hord, mely a (c) mintából le­felé kinyúló (d) sajtoló kölyűre hat. Ha most a fölső (f) sajtolószerkezet működésbe jön, akkor az (r) forgattyútengely és a (v) csatlórúd az (u) emelőt elforgatja és ennek következtében a súlyhatás alatt kinyújtott helyzetben levő (h, i) támasz az (1) sajtoló tuskóval együtt fölemelkedik úgy, hogy ez utóbbi a (d) kölyűt a (c) mintába nyomja. Ily módon a mintában levő anyag kétfelől, vagyis egyidejűleg alulról és fölülről nyo­matik össze. Ha a mintában levő anyag már a kellő tömöttségre tett szert, azonban a két saj­toló kölyű még nem érte el pályájának végét, akkor a sajtolás folytatása esetén a (h) és (i) emelők az ellensúly hatásának legyőzésével összecsuklanak úgy, hogy túl­nyomás nem léphet föl és így a sajtó egyes részeinek előtörésétől nem kell tartanunk.

Next

/
Thumbnails
Contents