47727. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kocsikapcsoló

Megjelent 191Q. évi január hó 25-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47727. szám. V/b. OSZTÁLY. Vasúti kocsikapcsoló. THÍELE ADOLF LAKATOSMESTER POTSDAMBAN ÉS BALZUWEIT FRANZ LAKATOSMESTER NOWAWESBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 27-ike. Jelen vasúti kocsikapcsoló golyócsuklós rendszerű, amennyiben az egyik vonórúd mint golyófészek, a másik mint golyófej van kiképezve. E két rész összekötése úgy történik, hogy egyik kocsi vonórúdján levő golyós fej az ellenkocsinak két részű és rúgóval összeszorított golyófészkét széjjel­nyitja és behatol. A golyósfészek két részé­nek visszacsapódását az előbb említett ru­gók idézik elő s a zárás biztosítását a ko­csi oldaláról működésbe hozható záróké­szülék idézi elő. A mellékelt rajzban a találmány példa­kénti kivitele van ábrázolva és pedig az 1. ábra a szerkezetet a bekapcsolás pil­lanatában fölülnézetben, a 2. ábra a be- vagj? kikapcsolás pillanatá­ban, a 3. ábra a kapcsolórészeket a be nem kapcsolt helyzetben tünteti föl. Amint a rajzból látható, az (a) vonórúd végén a két részű (b) kapcsolófej van, me­lyet a (c) rúgó tart össze. Hogy a kapcsoló­fej két része oldali kinyiihasson, a (d) csap körül elforgathatóan vannak ágyazva. Mind­két résznél másik végükön az (e, e, 1) po­fák vannak, melyek közé a kocsi oldaláról kezelhető (g) tengelyen levő (f) villának megfelelően alakított zárónyelvet illeszt­hetjük. Ha ez megtörtént, akkor a kétrészű kap­csolófej szétnyílás ellen biztosítva van, míg a (h) vonórúd folyós feje kanyarodásnál szabadon mozoghat. Minthogy a kapcsoló­szervek működése lökéstompító hatással is van, a mostan használatos ütközőtányérok el is hagyhatók. . SZABADALMI IGÉNY. Vasúti kocsikapcsoló, azáltal jellemezve, hogy a kapcsolószerveket egy golyós fej és egy kétrészű, végein pofákkal el­látott golyófészek alkotja, hol egy fe­szítőszerkezet a két részt önműködően zárva tartja, amit a pofák közé illesz­tett zárónyelvvel biztosítunk. (1 rajzlap melléklettel) PJUi-AS flteZVÉNYTÁftaA&AG NYOMDÁJA aUOAJ>E8TCM

Next

/
Thumbnails
Contents