47637. lajstromszámú szabadalom • Kerekes lövegtalp egy fix és egy kikapcsolható sarkantyúval

Megjelent 1910. évi január hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47687. szám. XIX/C. OSZTÁLY. Kerekes lövegtalp egy fix és egy kikapcsolható sarkantyúval. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 4-ike. Elsőbbsége 1908 április hó 21-ike. Találmányunk tárgya oly kerekes löveg­talp, melynek egy fix és egy kikapcsolható sarkantyúja van és melynél a kikapcsol­hatú sarkantyú működési helyzetében a fix sarkantyúra fekszik. Találmányunk célja oly kerekes lövegtalp létesítése, melynél a fix sarkantyú a működési helyzetében levő kikapcsolható sarkantyút állandóan teher­mentesítheti. Ezt a célt oly berendezések alkalmazá­sával érjük el, melyek a kikapcsolható sar­kantyút működési helyzetében állandóan a fix sarkantyúra szorítják. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja látható, neveze­tesen, az 1. ábra a lövegtalp hátsó végének oldal­nézete, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó fölülnézet, részben metszet az 1. ábra 2—2 vonala szerint, a 3—5. ábra az 1. ábrához hasonló oldal­nézet a részek más állapotánál, a 6. ábra metszet az 1. ábra 6—6 vonala szerint, jobbról nézve, a 7. ábra metszet a 2. ábra 7—7 vonala szerint, alulról nézve, a 8. ábra a 7. ábrához hasonló metszet a részek más, a 4. ábr.án látható helyzeté­nél és a 9. ábra a 7. ábrához hasonló metszet a részeknek az 5. ábrán látható helyzeténél. Eme rajzokon (A) a (B) lövegtalpon alkal­mazott fix sarkantyú, mely kemény talajon, (C) és (Cl) pedig a kiváltható sarkantyú, mely puha talajon használandó. A (C, Cl) sarkantyú az ásószerü (C) sarkantyúlapból és a (Cl) nyomólapból áll és két egymás­sal párhuzamos (c2) és (c3) karral van el­látva, melyek a (c4) ágyazó fülecsek segé­lyével a (B) lövegtalpon forgathatóan ágya­zott (D) szög egy-egy (dl) csapjával van elforgathatóan kapcsolva (2. ábra). A (dl) csapok közös tengelye, vagyis a (C, Cl) sar­kantyú forgástengelye a (D) szög forgás­tengelyéhez excentrikus (v. ö. különösen a 7—9. ábrát) úgy, hogy a (D) szög forgatása a sarkantyú forgástengelyének áthelyező­dését idézi elő. A kétrészűen kiképezett (D) szög (2. ábra) egyik végére a (d3) fogantyúval fölszerelt (D2) kéziemelő van fölékelve. Ez a rugal­mas anyagból, pld. acélból készült (D2) emelő egy oldalirányú (d4) toldattal van ellátva, mely a szomszédos (c2) kar oldalt alkalmazott (c4) toldatának több (c6) nyuga­szával működik együtt. A (c2) kar (c5) tol­data a (D2) emelő (d4) toldatának pályájába annyira belenyúlik, hogy ezt a (D2) eme­lőnek csak aránylag igen erős kihajlítása

Next

/
Thumbnails
Contents