47519. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyomnövények elpusztítására

Megjelent 1909. évi december hó 29-én. MAGY. ngn KIR. SZABADALMI j^H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47519. szám. X/a. OSZTÁLY. Eljárás gyomnövények elpusztítására. LÜTGERING GYULA GYÁROS GROSS-LAFFERDEBEN. A bejelentés napja 1909 április hó 6-ika. Találmányom tárgya új eljárás a gyom­növények elpusztítására, mely az erre a célra már használt vasvitriol alkalmazásán alapszik. Ezt az anyagot eddig vagy oldat alakjában fecskendezték a gyomnövényekre, vagy kalcinálása és ásványi eredetű súlyo­sító anyagok, pl. foszfátok, mészkő, agyag­por hozzákeverése mellett történő meg­őrlése után poralakban hintették a növé­nyekre. Az első eljárás kényelmetlen és nem elég hatásos, mert a növényekről a ráfecskendezett anyag nagy része idő előtt lefolyik, a második eljárásnak viszont az a hátránya, hogy a vasvitriol erős hevítésnél elbomlik és hatástalanná válik, a finomra őrölt, homokszerű anyag pedig csak rosz­szul tapad a növényekhez. Ajánlották to­vábbá azt is, hogy porrátört ferroszulfát­monohydrátot fújjunk a növényekre, de ennek az anyagnak előállítása körülményes és drága, fölfúvása pedig ép oly kényel­metlen, mint a fecskendezés. Új eljárásom abban áll, hogy tőzegpoly- ! vát vasvitriololdattal itatunk vagy porrá­tört vasvitriollal keverünk, mikor a tőzeg­polyvát a vasvitriollal való keverés előtt vagy után finoman megőrölhetjük, úgy hogy jól szórható por keletkezzék. Ha a tőzegpolyvát vas vitriol oldattal itatjuk, a víz elpárolgása után egészen kis, finoman eloszlott kristályok keletkeznek, melyek a tőzegpolyva rostjaihoz tapadnak. Mikor a polyvát vasvitriollal keverve őröljük meg, a porfinoinságú vasvitriol részecskék a tő­zegpolyva részecskéibe behatolnak és ebben leporlódás ellen biztosítva fogva tartatnak. Ez az eljárás az ismert eljárásoknál még annyiban előnyösebb, hogy a vasvitriolt tartalmazó tőzegpolyva részecskék érdes, rostos fölületük miatt a gyomnövények le­veleihez jól hozzá tapadnak, és így a ható anyagot a leveleken rögzítik. A fecskende­zésnél az eljárás annyiban előnyösebb, hogy a vasvitriol oldásához szükséges ned­vességet a levegő szolgáltatja, tehát az ol­dás fokozatosan megy végbe és a vas­vitriol lassan, egyenletesen és veszteségek nélkül hat, másrészt pedig a finom tőzeg­részecskék szivacsot alkotnak, mely a ned­vességet fölszívja és a részecskékben lévő vasvitriolhoz vezeti. Tőzegpolyva helyett ! ép oly jól lehet finoman szétoszlott nö­vényi rostokat vagy kovaföldet is használni. Mohatőzeget őrletlen állapotban eddig is használtak más anyagokkal, pl. naftalin­nal, szénkéneggel, kátrányvízzel, hamuval, kálisóval, gipsszel, foszfátokkal stb. ke­verve, de csak oly célból, hogy ezeket az

Next

/
Thumbnails
Contents