47495. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tömítőkarikákon dugattyúk számára

Meztelent 1909. évi december lió 39-én. MAGY. fjw KIR. szabadalmi jbff hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 47495. szám. V/e/i. OSZTÁLY­Berendezés tömítokarikákon dugattyúk számára. robinson sámuel mérnök londonban. A bejelentés napja 1.909 január hó 22-ike. Jelen találmány tárgya a gőz-, gáz- és , rokon gépek, szivattyúk és hasonló szerke­zetek dugattyúinak tökéletesbítésére s külö­nösen ezeknek tömítésére vonatkozik. A találmány lényege abban rejlik, hogy a dugattyúk tömítése több, egymáson koncen­trikusan fekvő karikával történik, melyek kézül a külsőket a hajtóerő szorítja a hen­ger falához, míg a belsők, az esetben, ha a hajtóerő nyomása gyenge, rugók nyomása által eszközlik a tömítést. Az ide-oda mozgó gépek dugattyúinak tömítése eddigelé rendesen fémkarikákkal történt, és ezen karikák rugalmasságának nagy szerepe van abban, hogy a hengernek a dugattyú által kétfelé osztott részét egy­mástól gőzmentesen elzárják. Nem tekintve azt, hogy a hengerfuratnál nagyobb átmé­rőjű karikákat nehéz a hengerbe beillesz­teni, előbb-utóbb még az a hátrány is jelent­kezik, hogy a henger a löket közepén job­ban kikopik, mint a végein. Az a rugalmas tömítő karika, mely a henger középső át­mérőjének felel meg, a henger végein nagyobb súrlódás következtében tetemes munkavesz­teséget fog okozni. Ha pedig a dugattyú a hengervég átmérőjének felel meg, akkor ez a hiba a henger közepe táján rossz tömítés folytán gázátömlést fog okozni. A rajz a találmány kiviteli alakját pél­daképen tünteti föl, még pedig : 1. ábra a dugattyú tengelyirányú met­szete. 2. ábra a dugattyú homloknézete. 3. ábra a dugattyú nézete levett födél mellett. A kétrészű dugattyútest (1) mindkét fele csavarmenettel (3) van a dugattyúrúdra (2) ráerősítve. A dugattyútest külső peremén horonnyal (4)bír,melybea (6)-nál kettéosztott tömítőkarika (5) illeszkedik bele. A karika. (5) ékalakú kimetszésébe (6) egy ékfejü csap (7) nyúlik be, melynek másik vége (7a) a dugattyútestbe ér. A dugattyútest mélyedéseibe (9) rugók (8) illeszkednek, melyeknek száma a dugattyú átmérőjétől függ. Ezen rugók rendeltetése az, hogy a rugalmas karikára sugárirányú kifelé ható nyomást gyakoroljanak. A rugók rögzítésére a dugattyútest mélyedéseibe illeszkedő nyúl­ványok (10) szolgálnak. A rugalmas karikára közvetlenül ráfekszik egy második tömítő­karika (12). melyet megkülönböztetésül gőz­karikának fogunk nevezni. A gőzkarikának belső fölületén két vagy több szegmens alakú emelkedés van, melyek a rugalmas karika (5) megfelelő mélyítéseibe (12a) helyezked­nek. A gőzkarika (12) osztó nyílásaiba to-

Next

/
Thumbnails
Contents