47430. lajstromszámú szabadalom • Kocsikerékszögbiztosítás

Meg-jelent 1909. évi december lió 31-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47430. szám. XX/b. OSZTÁLY. Kocsikerék szög biztosítás. NÉMEDY JÓZSEF EL. ISKOLAI TANÍTÓ JÁNOSPUSZTÁN. A bejelentés napja 1909 február hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy, a kocsilőcs­hoz alkalmazott s helyzetében állandóan rögzíthető kerékszög, melynek célja az, hogy a kocsikeréknek a tengelyről való lecsúszását meggátolja. Mellékelt rajz 1. ábráj a a találmány oldalnézetét, 2. ábrája a keresztmetszetét mutatja. Az (A) keréktengely végén a szokott mó­don alkalmazandó (B) hüvelyt, mely a kocsi­kerék lecsúszásának meggátolásához tesz szolgálatot, rendesen az ezen hüvelyen és a tengelyvégén keresztüldugott csapszög (ke­rékszög) által rögzítik meg; a csapszög azonban a kocsi rázódása következtében számtalanszor kiesik, minek következtében a kerék is lecsúszik és így sok baj, kelle­metlenség, sőt sok esetben szerencs étlenr ség is történik e miatt. Jelen találmánynak célja a hüvelyen és tengelyen keresztüldugott kerékszöget hely­zetében állandóan rögzíteni s ugyancsak a kerékszöget a lőcstől el nem távolíthatni. Szerkezete a következő: Az (A) tengelyen és a (B) hüvelyen ke­resztüldugott (D) kerékszög az (E) 'keretbe van foglalva oly képen, hogy a kerékszög a keretben föl- és alá mozgatható legyen, de a keretből ki nem vehető. Az (E) keret pe­dig a (C) lőcsvasban van erősítve oly mó­don, hogy általa a kerékszög a lőcsvastól el nem távolítható. Nyughelyében a keréké­szöget (csapszöget) a fölötte álló s a lőcsr vason (belülről kifelé) keresztül csavarandó (F) biztosító csavar által, melyet a nagyobb biztonságért a (G) dróttal át is fűzünk, rögzítjük meg, miáltal a kerékszög nyug­helyében állandóan megmarad, s így annak kiesése teljesen ki van zárva. SZABADALMI IGÉNY. Kocsikerékszögbiztosítás, jellemezve a lőcs alsó részére mereven erősített, a (D) kocsikerékszög tengely irányában vezető nyílással ellátott (E) lyukas keret, vala­mint a szintén keresztirányban nyúló (G) dróthuzattal biztosítható (F) csavar ál­tal, a kocsikerékszögvezetése és kiesé­sének megakadályozása céljából. (1 rajzlap melléklettel.) •MlM REBZVeNV -tSAOAo tVOMOAjA aUOAPWTW

Next

/
Thumbnails
Contents