47400. lajstromszámú szabadalom • Gyermekkocsi

Mejdelent 1SJ09. évi december tio 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS XX/a, OSZTÁLY­RM^ Gyermekkocsi. HORVÁTH IMRE VEGYÉSZETI GYÁRIMUNKÁS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 május hó 13-ika. Ennek a találmánynak tárgya oly gyer­mekkocsi, mely ülő, vagy fekvő helyzetbe könnyen beállítható, ernyőváza előre és hátra tolható és háttámlája fölött alkal­mazott ritkaszövésű szövettel (drótszÖvet­tel) bevont dobban forgó lapátos tengely­lyel van ellátva, mely nagy melegben le­gyezésre szolgál. A kocsi azonkívül haszr nálaton kívül összecsukható, miáltal igen kis helyet foglal el úgy, hogy vasúti, vagy közúti kocsiban könnyen elhelyezhető, az emeletekre föl-, vagy emeletekről való le­szállításnál nagy könnyebbséget nyújt. Mellékelt rajzon- a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja van oldalnér zetben és pedig az 1. ábrán használatra kész nyitott helyzet­ben, a 2. ábrán pedig használaton kívüli (szállí­tásra, vagy elhelyezésre alkalmas) csukott helyzetben föltüntetv.e. A kocsi járókerekeinek (1) és (2) tenge­lyén párosával vannak a (3), illetőleg (4) függőleges tartórudak megerősítve. E ru­dakat az (5) és (6) vízszintes tartórudak tartják össze, melyék a hátsó (4) rúdon forgathatóan, az elülső (3) rúdon pedig csuklósan vannak megerősítve. A lemez­vasból való (8) és (9) rudakból és !(10) csuklóból álló rudazat a szerkezetnek nyi­tott helyzetben való rögzítésére szolgál. A (6) vízszintes tartórudak az ülés tartására, az (5) rudak pedig az ülés oldalkarjaiul szol­gálnak. Az üléshez csatlakozik hátul a (17) állítószerkezet segélyével tetszőleges szög alatt beállítható (16) háttámla, elől pedig a (19) állítószerkezet segélyével megfele­lően beállítható (18) lábtámasz. A kocsi hátsó (1) tengelyén alkalmazott járókere­kek egyike egy kisebb átmérőjű (20) szíj-, zsinór- stb. koronggal van ellátva, mely­ről a (21) szíj (zsinór vagy hasonló) a hát­támla fölött a (3) függőleges rudakon meg­erősített csapágyakban ágyazott (22) ten­gelyre viszi át a forgást. E (22) , ten­gelyen (24) lapátok- ülnek, melyek a kocsi járásakor szapora forgásba jönnek és a ko­csiban ülő gyermekekre friss levegőt hají­tanak. A lapátok egy drótszövetpalásttal és perforált oldalfalakkal bíró (23) dobban forognak, hogy a gyermek fejét ágaskor dáskor meg ne üssék. A kocsiszerkezetet az egymáshoz csukló­san kötött (26, 27, 28) és (29) tagokból álló ernyőtartó rudazat egészíti ki, mely

Next

/
Thumbnails
Contents