47311. lajstromszámú szabadalom • Sajtó hulladékvasnak csomókba rakására

Megjelent 1909. évi december hó 7-én. MAGY. gggs KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47311. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Sajtó hulladékvasnak csomókba rakására. ACTIENGESELLSCHAFT LAUCHHAMMER CÉG LAUCHHAMMERBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 17-ike. Elsőbbsége 1909 március hó 12-ike. A laza hulladékvasnak különösen Martin­kemencékben való megolvasztása nagy ne­hézségekkel jár, mert a súlyos rakodó- és tÖltőkészülókek az anyag laza alakja foly­tán az egyes adagolásoknál csak igen cse­kély mennyiségeket szállíthatnak és mert továbbá a kemence igen hamar megtelik, habár csak néhány 1000 kg.-ot tartalmaz. Minthogy azonban sok esetben épen ez a kereskedelmi hulladékvas könnyebben és olcsóbban szerezhető be, mint a tömör, darabos hulladékvas, ennélfogva az acél­gyárak a laza anyagot csőkalapácsok vagy hasonlók által összeverik és nyalábokban tovább földolgozzák. A kereskedelmi hulla­.dékvasnak csomókba rakására már sajtókat is ajánlottak. Ezek a sajtók azonban a gya­'korlatban nem váltak be. Ugyanis e sajtók nem voltak fölülről szabadon hozzáférhetők, hanem a betöltőnyílás az igen magasra épített sajtón az üreg egyik keskeny olda­lán és pedig meglehetős magasan, oly he­lyen van elrendezve, hol a rendelkezésre álló teret ezenkívül még a fölhúzott sajtó­kölyü is elzárta vagy szűkebbé tette. Az anyag tehát csak kézzel volt betölthető, a mihez több munkás szükséges. Az említett hátrányok elkerülésére a hulladékvasnak csomókba rakására szolgáló sajtó a találmány értelmében oly módon van kiképezve, hogy a fősajtókölyük vízszinte­sen fekszenek, miért is az üres sajtóüreg fölülről legnagyobb fölületi kiterjeyésében is szabadon hozzáférhető. Az anyag tehát fölülről gépi uton, például mágneses daruk segélyével gyorsan a sajtóba, illetve a sajtószekrénybe helyezhető, mire a szek­rényt egy csapóajtóhoz hasonló csappanó­val elzárjuk. Ez a csappanó zárt állapotban a sajtóüreg fölső falát képezi és célszerűen oly módon van alakítva, hogy nyitott hely­zetben egy sima ferde síkot képez, melyen az anyagot kényelmesen a szekrénybe tol­hatjuk. A csappanó erőkifejtés mellett zárva a hulladékvasat elősajtolja. A mellékelt rajzok a találmány kiviteli alakjait mutatják. Az 1. és 2. ábra oly kiviteli alaknak (a 2. ábra (a—a) vonala szerinti) keresztmetszete és fölülnézete (a rakodó daru elhagyásával), mely két egymásra merőlegesen mozgó fő­sajtókölyüvel bír. A 3. és 4. ábra pedig oly kiviteli alak ol­dal- és fölülnézete, melynél az egyik fő­sajtolókölyüt két egymás felé mozgó külön­álló kölyü helyettesíti. (1) jelöli a hatoldalú és meglehetős nagy méretű sajtolószekrényt, mely vízszintes

Next

/
Thumbnails
Contents