47301. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű robbanó mótorok számára

Megjelent 1909. évi december lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS ifJrri. 47801. s V/d/i. OSZTÁLY­Vezérmü robbanó mótorok számára. PIEPER HENRI GYÁROS LIÉGÉBEN. A bejelentés napja 1909 január hó 15-ike. Jelen találmány tárgya különösen oly robbantó mótorok számára való vezérműre vonatkozik, melyeknél a vezérműszelep kör­forgást végez. Egy ily vezórműelem célja az, hogy a bütykök, rúgók, szelepek stb. fölöslegessé tétessenek és hogy a motorzaj, valamint egyéb zavarok nélkül nagy forgás­számmal járhasson. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a mótor és a vezérmü függélyes metszete. A 2. ábra a vezérmü egy részének távlati képe. A 3. ábra az 1. ábra vízszintes metszete. A 4—7. ábrák a szelepet különböző hely­zeteiben mutatják és a 8. ábra egy részlet távlati képe. A mótor (2) robbanókamrája az eszter­gályozott, hengeres (3) részbe megy át, melyben a kiterjeszkedő (4) darab (1—7. ábrák) mozog. Az utóbbi oly szelepet képez, mely az (5) hasítékkal ellátott nyitott hen­ger alakjával bír. A robbanókamra (3) részébe a (6) beve­zetőcső és a (7) kipuffogócső torkollik (3—7. .ábrák), mely csövek egymáshoz alkalmas szög alatt állnak. A (4) szelep körforgást végez és a csappal biró (8) tárcsa által menesztetik, melynek (9) csapjai a (10) nyí­lásba kapaszkodnak. A (8) tárcsával a (15) tengely van mereven összekötve, mely a (18, 19) lánckerekek ós a (21) lánc által a (16, 17) kúpkerekektől kapja forgását, mi­mellett az elrendezés olyan, hogy a (15) tengely fél oly sebesen forog, mint a (20) mótortengely. Az 1. ábrán a (4) szelepet befogadó (3) kamra a géphengertől oldalt fekszik és a (15) tengely függélyesen van elhelyezve. Természetes azonban, hogy ez az elrende­zés nem lényeges, sőt inkább a kamra másképen, tehát a géphenger fölött is elren­dezhető. Csk az lényeges, hogy a kamra a géphengerrel közlekedjék. A szelepet sza­bályozó (15) tengely mozgása is tetszéssze­rint vízszintes, függélyes vagy ferde síkban történhetik, ha csak a (4) szelep fél oly sebesen forog, mint a (20) mótortengely. A (6) és (7) be-, illetve elvezetőcsövek nyílásának nagysága, valamint e csöveknek a (3) kamrán valé viszonylagos elrendezése az (5) hasítékkal kapcsolatban akképen van választva, hogy a mótor kellően vezérel­tetik. A 3. ábrán látható, hogy a (22) nyíl irá­nyában mozgó (4) szelep a (7) vezetékbe történő kipuffogást zárni kezdi, hogy ezután a beeresztést (6)-nál ismét nyissa. A 4., 5.,

Next

/
Thumbnails
Contents