47300. lajstromszámú szabadalom • Önműködő lőfegyver

Megjelent 1909. évi decomber hó 7 éti. MAGY. KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 47300. XIX/a. OSZTÁLY. Önműködő lőfegyver. PIEPER MIKLÓS FEGYVERGYÁROS LÜTTICHBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 23-ika. Az eddig ismert önműködő lőfegyverek egy kívül fekvő csúszó- vagy nyomó­darabbal bírnak, melyet a lövésznek mű­ködtetnie kell, hogy a zároló hátrahuzas­sék és a fegyver az első lövéshez megtöl­tessék. Hogy ezt a lőkésziiltséget kézzel létrehozhassuk, aránylag gyönge zárórúgó­kat kell alkalmazni, ami a zároló szoros zárása tekintetében hátrányos. Ennélfogva azon célra, hogy a zároló a használatban levő nagy kaliberű és erős töltetekre berendezett lőfegyvereknél bizto­síttassák, többé vagy kevésbbé bonyolult elreteszelőberendezések alkalmazandók. Az alábbiakban leírt lőfegyvernél a zá­roló hátramozgását egyedül a visszalökés végzi úgy, hogy a lövész egy töltényt he­lyezzen a csőbe és a kakast megfeszítse Ezáltal elérjük, hogy a zárórúgót más kö­rülmények tekintetbe vétele nélkül a töl­ténytöltetnek megfelelő erősre készíthessük. A mellékelt rajzon kiviteli példa gyanánt oly önműködő pisztoly van föltüntetve, mely nem bír kívül fekvő csúszódarabbal. Az 1. ábra a pisztoly függélyes hosszmet­szete ; a 2. ábra a zárolótoknak és a keretnek az 1. ábra A-B vonala szerinti keresztmet­szete. A 3. ábra a nyitott pisztoly külső nézete. A pisztoly lényegében egy az elcsattantó-és elsütőrészeket tartalmazó (a) keretből, a (b) zárolótokból és egy billenthető, oldalt kilendíthető, vagy a hosszirányban eltolható (c) csőből áll. A (c) cső a (b) zárótoktól aképen választ­ható el, hogy a cső töltőűrje könnyen hozzáférhető és utóbbiba egy töltény kéz­zel könnyen bevezethető. A (b) zárolótokkal körülvett (d) zárolót az (e) oldalszárny vezeti, melynek alsó oldalai az (a) kevet fölső fölületén csúsznak. A zárolót, a föl­tüntetett kiviteli példánál a (b) zárolótok fölső részében ágyazott (f) zárórúgó előre nyomja. A (c) cső az (a) keret mellső oldalán el­rendezett (g) csap körül billenthető és a (h) forgóretesz segélyével rögzíthető, mely­nek csapja le van lapítva vagy bevágással van ellátva, és a (c) cső hátsó oldalán el­rendezett (i) toldatba fekhetik (1. ábra). A (h) forgóretesz elforgatása által az (i) tol­datot szabaddá tesszük, mire a (c) csövet billenthetjük (3. ábra). Az (1) kalapácsot tartó (k) csap az (a)

Next

/
Thumbnails
Contents