47281. lajstromszámú szabadalom • Újítások hámigákon

Megjelent 1909. évi november hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47281. szám. XX/a. OSZTÁLY. Újítások hámigákon. BRESTYENSZKY GYÖRGY SZÍJGYÁRTÓ ÉS NYERGES EPERJESEN A bejelentés napja 1909 április hó 17-ike. Jelen találmány tárgya hámigákon esz­közölt újításokra vonatkozik, melyek célja egyrészt az igát rugalmasabbá és így a ló nyakához simulékonyabbá, másrészt az igát a ló nyakának méretei szerint beállíthatóvá tenni. A rajzon újításokkal bíró hámiga az 1, ábrán távlati nézetben és a 2. ábrán hosszmetszetben van föltüntetve. Az egyik újítás abban áll, hogy az iga alapját talpbőrből készült (a) keret képezi, melyre belül közvetlenül a (b) párnázat, kívül pedig a (c) burkolóbőr van szerelve. Minthogy a talpbőr rugalmas és átengedő, ezáltal az iga a ló nyakához alkalmazkodik és rövid használat után pontosan oly alakot vesz föl, aminőt a ló nyaka megkíván. A második újítás abban áll, hogy a hám­iga két főrészből áll, az alsó (A) részből és a fölső (B) részből, melyek egymással el­tolhatóan, illetve beállíthatóan vannak össze­kötve. Ezen beállítható összeköttetés több­féleképen vihető keresztül. A rajzon példa­képem föltüntetett kivitelnél az alsó (A) részben két (d) zsebalakú mélyedés van ki­képezve, melyekbe a fölső (B) részhez erő­sített két legcélszerűbben vasból készült (e) pánt dugható. Az (e) pántok (f) hosszhasí­tékán a (g) gyeplőkarikákkal egyesített (h) csavarok dughatok keresztül, melyek segé­, lyével a (d) mélyedés összehúzható és így j az (e) pántok mindenkori helyzetükben rög­zíthetők. A (h) csavarokhoz tartozó (i) csa­varanyák az iga belsejében szilárdan meg vannak erősítve. A föntleírt rögzítés bizto­sítása céljából az (A) igarész két (k) nyúlvánnyal bír, melyek végein (1) csatok vannak megerősítve, ezen (1) csatok az (m) szíjjazattal összeköthetők úgy, hogy az (A) és (B) részek ezen szíjazat által is erősen összeköthetők. A hámiga két oldalán megerősített (n) vaslemezek több (o) furattal bírnak, oly célból, hogy az istrángok a beállításhoz ké­pest magasabban vagy mélyebben legyenek megerősíthetők. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás hámigákon, jellemezve azáltal, hogy az iga alapját talpbőrből készült keret képezi, mely belső részén párnázással, külső részén pedig megfelelő burkolat­tal van ellátva. 2. Újítás hámigákon, jellemezve azáltal, hogy a hámiga két egymáshoz képest eltolható, illetve beállítható és összeerő­síthető (A) és (B) részből áll. 3. A 2. igénypontban jellemzett újítás ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az alsó (A) részen két mélyedés és a fölső

Next

/
Thumbnails
Contents