47267. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oldható cellulóz előállítására

"T SRSIJF^: Megjelent 1909)09. évi november lió íí9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47267. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás oldható cellulóz előállítására. MARINO PASCAL VEGYÉSZ LONDONBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 2-ika. Tudvalevőleg a cellulóz minden szokásos oldószerben oldhatatlan, kivéve az ammo­niákos réz oxidoldatot (Schweitzer-féle re­ágens.) A jelen találmány főképen olyan eljá­rásra vonatkozik, mellyel oldható cellulózt állíthatunk elő, azaz olyan cellulózt, mely azzal a tulajdonsággal bír, hogy bizonyos szokásos oldószerekben föloldódik anélkül, hogy bomlást szenvedne ós amely tehát az ilyen oldatokból eredeti alakjában ismét leválasztható. A találmány szerint ezen oldható cellu­lózt piroxilinnek bizonyos, az alábbiakban fölsorolandó reagensekkel való kezelése útján kapjuk, olyan eljárás segélyével, mely­nek egy jellegzetes foganatosítási módját a következőkben fogjuk ismertetni. Ezen eljárás első fokozatában készítünk : a) egy alkoholos manganklorid oldatot, b) egy alkoholos ferriszulfát oldatot, c) egy alkoholos etilkénsavas nátrium vagy kálium oldatot. A föloldott anyag súlya mindegyik eset­ben kb. 10%-át teszi a kezelendő piroxilin súlyának. A három oldatot összekeverjük, az ele­gyet kb. ugyanannyi éterrel hígítjuk és azután abban a piroxilint föloldjuk. Ha a piroxilin nem oldódnék tökéletesen, akkor még több étert ós alkoholt adhatunk az elegyhez, vagy pedig valamely máB al­kalmas oldószert, mint pl. acetónt vagy pedig amil. vagy etilacetátot, miáltal a piroxilin­nek tökéletesebb oldását érhetjük el. Ezután foszforsavoldatban, melynek faj­súlya kb. 1*12 vagy pedig valamely más ásványi savban frissen kicsapott magne­zium-ammoniumfoszfátot oldunk. A hasz­nált ásványi sav mennyisége e mellett kb. 10 súlyszázaléka legyen az Összes oldószer­nek, melyet a piroxilin oldására használunk és a magnezium-ammoniumfoszfát oldatnak telítetttnek kell lennie. Ezt az oldatot azután hozzáöntjük a pi­roxilint oldatban tartalmazó elegyhez és azután az egészet jól összekeverjük. Most az elegyet kb. 12 óra hosszat 25° C-ra melegítjük. Ha ez megtörtént, akkor vizet adunk hozzá, a végből, hogy a cellulózt kicsapjuk és ha az egész lehűlt, akkor az összes cellulóz leülepszik. Ezután leöntjük vagy leszürjük a folyadékot és a vissza­maradó anyag oldható cellulózt képez, amely tehát nem is gyúlékony. Maga a folyadék igen értékes melléktermék, amint az a kö­vetkezőkből ki fog tűnni. Az előzőkben leírt eljárás némileg módo-

Next

/
Thumbnails
Contents