47258. lajstromszámú szabadalom • Szerszám pontos csavarmenetek vágására

Meítfeient 1DOÍ), évi december hó 4-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47258. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Szerszám pontos csavarmenetek vágására. BARTiMANN LAJOS MÉRNÖK ÉS GOLDSTEIN RICHÁRD ÜGYVÉD BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 11-ike. Csapokon vagy más hengeres testeken a csavarmeneteket eddig csavarvágó segélyé­vel állították elő, melynél a metszést végző menetek a csap átmérője és a csavarmag átmérője között átmenetet létesítő kúpfölü­leten voltak kiképezve. Az ily szerszámok a munkát főleg nyomási igénybevétel által végzik, ezért igen nagy erőkifejtést igé­nyelnek, mi főleg a csavaroknak kézi mun­kával történő előállításánál hátrányos. Eme hátrány megszüntetésére a talál­mány tárgyát képező szerszámnál a nyo­mási igénybevételt forgácsolási munkával helyettesítjük úgy, hogy a csavarmenetek vágása a vezető csavaros esztergáknál vég­zett munkának megfelelően történik. Ily módon a csavarmenetek hosszának megfe­lelően tetszőleges hosszúságú forgácsokat vághatunk le. A forgácsolási munka erő­szükséglete a régebb eljárásénál, melynél a nyomási igénybevétel következtében csak rövid forgácsok keletkeznek, jóval kisebb, ezért még igen mély meneteket is kézi mun­kával, egy munkafolyamatban állíthatunk a legsilányabb minőségű, nagy átmérőjű csapokon. A csatolt rajzon találmányunk egy foga­natosítás! alakja látható, nevezetesen az 1. ábra a két oldal felől használható szerszám fölülnézete, melyen az alsó fogak pontozva vannak ábrázolva, a 2. ábra a megfelelő oldalnézet. A 3, ábra a menetekkel ellátott belső hengerfölület lefejtése, mely az egyes metszőfogaknál keletkező meneteket ábrá­zolja, továbbá annak módját, miként fo­gódzanak ezek egymásután az anyagba. A 3. ábrán a fölső régz a megmunkálás ed­digi módját ábrázojla a kúp közvetítésével. Az 1. és 2. ábrán (a) az edzett acélból készült tartó főrész, melyen az egyes metsző­fogak vannak kiképezve. Ezeket az (a) fő­résszel vagy darabból készítjük, vagy a marófejek kiváltható kései módjára tetsző­leges segédeszközök, pld. szorító csavarok segélyével fogjuk be. A fölső oldalon (1, 6), az alsó oldalon (11, 61) jelzi a fogakat. Ha a fogak az (a) főrésszel mereven vannak kapcsolva, esetleg a fogak között a leg­finomabb egyengető forgácsok elvezetésére kis mélységű üregek vannak kiképezve. Jellemző a találmányra a fogak helyzete, amely olyan, hogy a megfelelő szög, pld. 20—30° alatt az esztergakések módjára beállított (b, c) élek és a (d, e) forgács­letörő élek között a minden hosszúságban előálló forgácsok kivezetésére hézag marad

Next

/
Thumbnails
Contents