47245. lajstromszámú szabadalom • Kenőpárnak

Megjelent 1909. évi november hó íí9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47245. szám. V/©/l. OSZTÁLY. Kenőpárna. KLEUTGEN FRANZ GYÁROS BEUELBEN. A bejelantés napja 1909 március hó 30-ika. Elsőbbsége 1908 május hó 2-ika. Kenőpárnákat eddig zsákkép durva fonalú flórszövetekből készítettek, melyek vala­mely rostanyaggal, rendszerint csekély ér­tékű hulladékokkal keményre kitömettek. Ezen párnáknál tulajdonképeni bélszerű kap­csolat a lefelé szivárgott olaj és a párnának fölső, a kenendő csaphoz fekvő része között nincsen. A párna szárazzá lesz, ha a párna belseje olajtartalmát leadta. Jelen találmány tárgya az ismert párnák­tól abban különbözik, hogy a párna flórárú­ból összegöngyölítés útján van készítve. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán a párna részben nézetben, rész­ben hosszmetszetben van föltüntetve; a 3. ábrán a kenőpárna egy másik fogana­tosítási alakját tünteti föl. A kenőpárna (1. és 2. ábra) flórárúból áll, mellnek (1) alapszövetébe a (2) fonalak van­nak behúzva. A flórfonalak egy (3) része mindig az alapszövet egy oldalára támasz­kodik. A párna ezen foganatosításánál a flórárú hengeres alakba van összegöngyö­lítve. Az (1) alapszövet két végén össze­húzatik és összevarratik. A 3. ábrán föl­tüntetett foganatosításnál a flórárú csak egyetlen egy rétegben van összegöngyölítve és a szélén össze van varrva. Mély olajtar­tály hihasználása céljából a (4) flórfonalak a párna alsó oldalán lényegesen hosszabbak, mint a fölső oldalon. Látni lehet, hogy az ezen elrendezésnél érintkező flórfonalak folytonos, bélszerű összeköttetést képeznek alulról fölfelé. A párna belső tere ezenkívül a párna össze­esését biztosan megakadályozó, rugalmas töltés dacára nagy üregeket nyújt az olaj fölvételére úgy, hogy nagy olajkészlet és már ez okból is a párna használhatóságá­nak hosszabb tartama érhető el. A flór fonalak egymással való elnemezíté­sének veszélye lényegesen csökkentetik az­által, hogy a flór nem vágatik föl. A flór­fonalak ennek folytán nem fekszenek pár­huzamosan egymás mellett, hanem egyes, egymást csak részben érintő hurkokban, melyek az elnemezítésnek sokkal csekélyebb mértékben vannak kitéve. Mint flórárú leginkább pl. a 142441. sz. német szabadalomban ismerteti gépen varrással készített árú nyerhet alkalmazást, azonban szövött vagy csomózott flórárú is alkalmazható.

Next

/
Thumbnails
Contents