47202. lajstromszámú szabadalom • Jegyzőkönyv és eljárás annak előállítására

t Megjelent 1909. évi november lió !£9-éii. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI ^HW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47202. szám. XIII/d. OSZTÁLY Jegyzőkönyv és eljárás előállítására. PARAGON KASSENBLOGK C° M. B. H. CÉG WEISSENSEEBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 23-ika Jelen találmány tárgya jegyzőkönyv, tási helyen összietartatnak. A (g) háttal el­melynek lapjai a hajtogatás helyén egymás látott (f) boríték a lapokat körülzárja és a mellett fekvő, egyszerűen hajtogatott ívek, könyvet tetszetőssé és tartóssá teszi. A 2. Ezen ívek egyes hajtogatott helyei nem sí- ábrán látható ívek mindegyike egy erede­mák, hanem érdesek, oly célból, hogy a • tit és egy másodlatot tartalmaz; az egyik gumiragasz számára biztos tartást nyújt- | lapra írhatunk és az alatta lévő szénpapir sanak. Az olyan könyv, melynél az egyes hajtogatott ívek nem egymásban, hanem egymás mellett fekszenek, kényelmesen nyitható és nem mutat törekvést arra, hogy magától ismét csukódjék. * A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya egy példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán a kész könyv távlati képe, mi­mellett a bekötési tábla le van törve, a 2. ábrán egymással összekötött egyes la­pok távlati képe, a 3. ábrán a papírszalag, melyből a könyv­lapok előállíttatnak. A könyv (a) lapjait egyszerűen hajtoga­tott ivek, melyek (b) hajtogatási éleikkel a 2. ábrán látható módon egymás mellett fekszenek. Az ívek mindegyikének (b) haj­togatási éle egész hosszában lyukasztással bír és ezáltal érdes fölületet nyer, mely­hez ía( gumiragasz könnyen tapad. Ezen gumiragasz által az egyes ívek a hajtogar i hessen választani. (1 rajzlap melléklettel.) segélyével egyúttal a másik lapon lenyo­matot készíthetünk, mely a meglévő kü­lön (c) lyukasztás folytán a könyvből köny­nyen leválasztható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Jegyzőkönyv, azáltal jellemezve, hogy lapjai hajtogatási éleikkel egymás mel­lette fekvő, egyszerűen áthajtott ívek által képeztetnek, mimellett az egymás mellett fekvő egyes hajtogatási élek ér­desek és gumiragasz segélyével tartatr nak össze. 2. Eljárás az 1. igényben védett könyvek lapjainak előkészítésére, azáltal jelle­mezve, hogy egy végnélküli papírcsíkot hajtogatáson kívül egyszersmind az egyes lapok későbbi hajtogatási és összekötési helyeit képező lyukasztásokkal és azon­kívül még oly lyukasztásokkal látjuk el, melyek arra szolgálnak, hogy az egyes i lapokat a kész könyvből könnyein le le-BAU.A9 «l'»hriM»llJU(l r.'YOWOAJA aUOAPWIlfc

Next

/
Thumbnails
Contents