47190. lajstromszámú szabadalom • Mintakönyv

Megjelent 1909. évi november hó 29-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 47190. szára. XX/a. OSZTÁLY. Mintakönyv. julius karpner & sohn cég prágában. A bejelentés napja 1909 március hó 31-ike. Jelen találmány tárgya oly mintakönyv, hordtáska vagy efféle, mely az egyik fölső fal hasítékán áttolandó és a másik fölső falhoz erősített tartókengyel segélyével zár­ható. Az eddig használt mintakönyveknek, hordtáskáknak stb. az a hátrányuk volt, hogy a kivágással ellátott fal a megfelelő oldal­fallal mereven volt összekötve, ami a tartó­kengyelnek a hasítékon való áthúzását meg­nehezítette ós amellett a kengyel kopását is siettette. A találmány szerinti mintakönyvnél a ki­vágással ellátott fölső fai a megfelelő oldal­fallal mozgékonyan van összekötve, minek következtében a fönt jelzett hátrányok meg­szűnnek. A találmány szerinti mintakönyvnek egy kivitele a mellékelt rajz 1. ábráján távlati képben, a 2. ábráján pedig hosszmetszetben látható, míg a 3. ábra a zárt könyv, a 4. ábra pedig a félig kinyitott könyv ke­resztmetszetét mutatja. i Az egyik (a) oldalfal, vagy az (a, b) ol-I dalfalak mindegyike mozgékony (1, 2) fölső fallal van ellátva, mely fölső falak a könyv csukott helyzetében egymásra feküsznek. Az (1) fölső fal, mely mindig a (2) fal fö­lött fekszik, hosszúkás (3) kivágással, a (2) fal pedig (4) fogantyúval van ellátva. Ha a mintakönyvet vagy hordtáskát be akarjuk csukni, akkor az (1) falat úgy for­gatjuk el és úgy állítjuk be, hogy a (4) fogantyú a (3) kivágáson kényelmesen át­húzható legyen. A fogantyú kímélése céljá­ból a két (1, 2) fölső fal ismeretes (5) ru­galmas nyomógombok segélyével foglalható egymáshoz. SZABADALMI IGÉNY. Mintakönyv vagy efféle, mely az egyik fölső fal kivágásán áttolandó és a másik fölső falhoz erősített tartókengyel segé­lyével záratik, jellemezve azáltal, hogy hogy a kivágással biró (1) fölső fal a megfelelő (a) oldalfallal mozgékonyan van összekötve. 1 rajzlap melléklettel. <>AUM» RÉSZVÉNY TAMA^I: NVQtr-tav aucwwrr*.

Next

/
Thumbnails
Contents