47168. lajstromszámú szabadalom • Újítások halászati eszközökön

Megjelent lí»09. évi november hó 557-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47168 szám. XV/d. OSZTÁLY. Újítások halászati eszközökön. SZEKULA MIHÁLY MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 február hó 11-ike. Jelen találmány tárgya olyan újítások halászati eszközökön, melyeknek következ­tében a vízben elhelyezett szerkezet egy fényforrás segélyével magához csalogatja a halakat, önműködőlég utat nyit azoknak saját belsejébe, de ki nem bocsátja őket. A készülék működése azon alapszik, hogy a vízszin alá lesülyesztett szerkezetben egy, saját telepe által táplált, fényforrás­nak fénye a szerkezet felé vonzza, a hala­kat, amidőn is azok, a fény felé úszás köz­ben, a pálcákból vagy más hasonló ele­mekből álló szerkezet részei között, mer lyek kilendítihetők, beúsznak a fény felé, de vissza nem távozhatnak többé, mert a részek kifelé nem engednek utat. A mellékelt rajz a találmány egy foga­natosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a szerkezet homloknézete; a 2. ábra a szerkezet metszete; a 3. ábra a szerkezet fölülnézete, a fölső és alsó hálórészlet elhagyásával. A készülék főrésze két (1) és (2) gyűrű (1. ábra), melyek egymás fölött bizonyos távolságban több (a jelen foganatosítási alaknál négy darab) (3) kötő elem (3. ábra) által össze vannak kapcsolva. Az alsó (2) .gyűrű, mely esetleg a fölsőnél kisebb le­het, belül a (4) fogakkal van ellátva. A fölső (1) gyűrűről egymás mellett, megsza­kított fölületet alkotva, az (5) pálcák vagy hasonló elemek függenek kilendíthetően úgy, hogy alsó végükkel a (2) gyűrű belső falára fekszenek olyképen, hogy minden egyes (5) pálca két (4) fog között fekszik a gyűrűre (2. ábra). Az alsó (2) gyűrűre a (7) súllyal biró (6) fenékháló van szerelve. A fölső (1) gyűrű egy hálóval egy másik (8) gyűrűire van erősítve, melyet egy (81) födőháló föd be a (9) gyűrűvel együtt, mely a (10) légmentesen zárható szekrényt hordja. A világító erőt (a jelen foganatosí­tási alaknál a villamosság) fejlesztő telep a szekrényben van elhelyezve. A szerkezet belsejében, esetleg középpontjában, van elhelyezve a fényt terjesztő (11) test, mely­nek helyzste mindig (a jelen foganatosítási alakban a (12) zsinegekkel) biztosítva van és a (13) vezeték által a fényfejlesztő te­leppel összekötve. A készülék használatának és működésé­nek módja a következő: A készüléket a víz szine alá sülyesiztjük, a (14) zsinegnél fogva vagy más módon egy helyben lekötjük és megindítjuk a (11) vi-

Next

/
Thumbnails
Contents