47154. lajstromszámú szabadalom • Újítások reklámcélokra szolgáló zászlókon és díszítéseken

Megjelent 1909. évi november lió 27-én. MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47154. szám. IX/h. OSZTÁLY. Újítások reklámcélokra szolgáló zászlókon és díszítéseken. braun leó bórgyáros budapesten. A bejelentés napja 1909 április hó 15-ike. Jelen találmány tárgya oly újítások rek­lámcélokra szolgáló zászlókon és díszítése­ken,* amelynél az alapanyagul szolgáló és föltűnő színű nemezlapon az alapszíntől élesen eltérő színű és így a színkülönbözet­tel ható betűk, díszítések, vagy alakdara­bok vannak ismert módon ragasszal rára­gasztva, vagy jobb erősítés céljából még külön rá is varrhatok. A találmány tárgyát képező zászlók és díszítések tartósságuknál, tetszetős külse­jüknél fogva az eddigieket fölülmúlják. A találmány tárgyát képező újítás egy példaképem foganatosítási alakja a mellé­kelt rajzon van föltüntetve, amelyen az 1. ábra egy zászló nézete, a 2. ábra a díszítésre szolgáló drapéria nér zete. A találmány tárgya lényegében áll a föl­tűnő színű nemezből előállított (1) alap­ból, amelyre a (2) betűket, vagy a (3) dí­szítésekre szolgáló alakdarabokat előzetes ragasztással és azután jobb erősítés cél­jából még külön rávarrás útján megerősíti jük. Díszítésekkel ellátott úgynevezett dra­périáknál az egyes betűk és alakdarabok vagy megerősítve az alapra, vagy erősítés nélkül arra ráhelyezve, a bolyhos egynemű anyagok tapadása folytán azon megmarad­nak és használat után az alapról könnyen leszedhetek és új díszítések előállítására fölhasználhatók. SZABADALMI IGÉNY. Újítások reklámcélokra szolgáló zászlókon és díszítéseken, jellemezve azáltal, hogy az alapanyagul szolgáló és föltűnő színű nemezlapon az alapszíntől élesen eltérő színű és így a színkülönbözettől ható betűk, díszítések vagy alakdarabok van­nak ismert módon ragasszal ráragasztva, vagy jobb erősítés céljából még külön rá is varrva. (1 rajzlap melléklettol.) MUJU RÉSZVÉNY IJÜUMAA« NVOMOÁJ* UIWMN-

Next

/
Thumbnails
Contents