47104. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályvízmentes hidroszulfitok előállítására

Megjelent 1909. évi november hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47104. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kristály vízmentes hidroszulfitok előállítására. BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK CÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 9 ike. Egyik ismeretes eljárás szilárd hidroszul­fitok tartóssá tételére abban áll, hogy azo­kat vákuumban vízelvonó szerek fölött víz­telenítik és ezen állapot elérése után a vákuumot közömbös gázok bebocsájtása út­ján megszüntetik (1. 21074. sz. szabadalom). Ezen eljárás szerint azonban a hidroszul­fitok technikailag olcsón elő nem állíthatók, mert a szárítás hosszú ideig tart és ezen­kívül a kristályvíz a hidroszulfitok részle­ges bomlása nélkül nem távolítható el töké­letesen (1. még Annalen, 208, 166 lap). Mi azt találtuk, hogy a kristályvíz tar­talmú nedves vagy száraz hidroszulfitokat vákuumban könnyen tökéletesen megszaba­díthatjuk a kristályvíztől, anélkül, hogy számbavehető bomlás lépne föl és anélkül, hogy a 3519^ számú szabadalomban és a hozzátartozó 44818. számú pótszabadalom­ban ismertetett anhidrizáló eljárást használ­nók, ha egyidejűleg magasabb hőmérsék­leteket, azaz kb. 100° C. külső hőmérsék­letet, legalább azonban kb. 40° C. hőmér­sékletet alkalmazunk és a vákuumot olyké­pen tartjuk fönn, hogy a kristályvíz köz­vetlenül gőzalakban távozik. Ezen eljárás sikere a legnagyobb mértékben meglepő, minthogy a hidroszulfitok tudvalevően ren­des viszonyok között már közönséges hő­mérsékleten könnyen bomlanak és már csekély melegítésnél gyors bomlást szen­vednek. A jelen találmány szerinti vagy más, pi. a bevezetésben említett eljárás szerint1 «szárítás» útján előállított hidroszulfitok zárt edényekben hasonló kiváló tartóssággal bír­nak, mint az anhidrizálás útján előállított termékek. Ezekkel ellentétben azonban el­málláshoz hasonló előállításuk folytán rend­kívül likacsosak és ennélfogva nagy fölii­letet nyújtanak a levegőnek úgy, hogy a finom elosztás előnyével bírnak ugyan, de ennek megfelelően a légállóság szempont­jából a fentemlített termékekkel szemben visszamaradnak. Kitűnt továbbá, hogy a szárítás útján elő­állítható vízmentes hidroszulfitok többféleké­pen a levegőn tartós alakba is hozhatók illetve, hogy minden nehézség nélkül ilyen termé­kek is előállíthatók. Ezen módszerek egyike abban áll, hogy a szárított hidroszulfitot utólag vízmentes bázisokkal vagy bázikus hatású sókkal keverjük vagy hogy ezeket szárítás előtt vagy szárítás közben kever­jük a kristályvíztartalmú hidroszulfithoz. Egy másik eljárás abban áll, hogy a szá­rító hidroszulfitokat célszerűen alkáli vagy alkálikus hatású só jelenlétében olyan or-

Next

/
Thumbnails
Contents