47059. lajstromszámú szabadalom • Golyótartó gyűrű golyós talpcsapágyak számára

- 2 — tárgyát képező gyűrű fölülnézetét és ke- | resztmetsaetét mutatják, a (b) tartógyűrű j (c) furatainak az (f) karimával és a leszo- j rított (d) karimákkal ellátott nyílásai vál- ' takozva vannak a (b) tartógyűrű egyik és j másik oldalán elrendezve. Az ily módon elő­állított futógyűrű az eddig előállítottak­tói tehát abban tér el, hogy a (b) gyűrű mindegyik oldalán az egymásután követ- ' kező (aj golyók váltakozva, az (f) karimák és a sajtolással behúzott furatnyílások ál­tal rögzíttetnek. A golyóknak fönt leírt beszerelése foly­tán a futógyűrűnek a golyókhoz képest való föntebb jelzett eltolódása, a gyűrű mindkét oldala felé pontosan határolva van és lehetetlenné van téve az, hogy a golyók j oly mélyen lépjenek be a futógyűrűbe, j hogy ennek egyik lapja a csapágy ellenlap- ' jainak egyikével érintkezésbe jusson. j Az új elrendezés további előnye abban i áll, hogy a futógyűrű mindkét oldalán vál- ' takozva elrendezett behúzott furatsizegé­lyek folytán lehetővé válik nagyobb számú golyót a futőgyűrűben elhelyezni, mint az 1. és 2. ábrabeli elrendezésnél, amelynél a (h) hornyok nagy átmérője a golyóknak egymástól való távolságát és ennélfogva a golyók számát korlátozza. SZABADALMI IGÉNY. Golyótartó gyűrű golyós talpcsapágyaik szá­mára, melyeknél a golyók a, gyűrűben egyrészről a furatoknak előre elkészí­tett (f) szűkületei, másrészről pedig a gyűrűalakú bemarás segélyével szabaddá tett másik (d) furatnyílásnak szűkebbre való sajtolása által tartatnak fogva, jel­lemezve azáltal, hogy a furatoknak saj­tolás által szűkített nyílásai az egy­másután következő golyóknál váltakozva, a gyűrű egyik és másik oldalán feksze­szenek, azon célból, hogy mindkét olda­lán egyenletesen alakított golyós csap­ágyat nyerjünk. (1 rajzlap melléklettel.) l'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents