47005. lajstromszámú szabadalom • Eljárás konzervdobozok födeleinek megerősítésére a doboz bezárása előtt

Megjelent 1909. évi november hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47005. szám. XIII/C. OSZTÁLY. Eljárás konzervdobozok födeleinek megerősítésére a doboz bezárása előtt. BREMER & BRÜCKMANN, NÁHMASCHINEN- UND BLECHWAREN­FABRIK CÉG BRAUNSCHWEIGBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 30-ika. Elsőbbsége 1908 május hó 16-ika. A konzervgyárakban a konzervdobozokat az élelmiszerek betöltése után födelekkel látják el és bezárás végett a záró gépekbe teszik. A legtöbbnyire kis súlyú élelmisze­rek a ráhelyezett, könnyű födelet fölhajtó erejük következtében fölemelik úgy, hogy a zárógépekben való bezáráskor jó tömítés nem érthető el. E hiba elkerülése végett a találmány szerint a (b) födél (a) szegélyét egy vagy több (c) ponton oly módon hajlítjuk az (e) doboztest kiálló (d) szegélye körül, hogy a doboztest (d) szegélyére alulról is rászo­ruljon. Ezáltal a föltett (b) födél az (e) dobozon a végleges bezárásig fogva van tartva úgy, hogy a födél nem változtató hatja helyzetét. A szegély behajlítását tetszőleges, is­mert szerszámmal, vagy berendezéssel le­het végezni. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás konzervdobozok födeleinek megerő­sítésére a doboz bezárása előtt, azáltal jellemezve, hogy a (b) födél (a) szegé­lyét egy, avagy több (c) ponton az (e) doboztest kiálló (d) szegélye körül haj­lítjuk, hogy az (a) födél helyzetét ne változtathassa. (1 rajzlap melléklettel.) Palla8 részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents