46987. lajstromszámú szabadalom • Piaci táska

Megjelent 19G9. évi november hó 10-en. MAGY. KIR. SZABADALMI JHB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46987. szám. XVlII/a. OSZTÁLY. Piaci táska. VERMES LIPÓT CÉGKÉPVISELÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 március hó 26-ika. Jelen találmány tárgya egy piaci táska, mely ellentétben az eddigi ismert táskákkal az oldalrészeken és a fenéken lévő bőrszí­jak helyett fémpántokkal van fölszerelve, melyekhez a fogantyúk (kosárfülek) vannak erősítve. Ezáltal a táska használat közben is megtartja alakját és azonkívül maga a bőrtáska használat közben kevésbé rongá­lódik. A találmány tárgyát képező táska egy példaképem foganatosítási alakját a mellé­kelt rajz tünteti föl. Az 1. ábra a találmány tárgyának oldalné­zetét, a 2. ábra keresztmetszetét tünteti föl. Az (a) táska ismert módon a (g) oldalré­szekből és a szilárd (h) fenékből áll. A fém­ből készült (b) pántok a (g) oldalrészek és a (h) fenék körül lesznek ezen részekhez (e) szögecsekkel erősítve. Ezen (b) pántok szabad végei (d) karikákká vannak kiké­pezve és ezen karikákhoz vannak a (e) fo­gantyúk erősítve. A (b) pántoknak a (g) ol­dalrészekkel, valamint a (h) fenékrésszel való összeszögecselésnek csupán az a célja, hogy a fémpáutoknak eltolódása megakadá­lyoztassék. A súly csupán a (b) pántokra és az (e) fülekre vitetik át. A (g) oldalfalak fő­leg az (a) táaka tartalmának beburkolására szolgálnak. SZABADALMI IGÉNY. Piaci táska, jellemezve azáltal, hogy a fo­gantyúk a táska oldalrészei és feneke körül elhelyezett és ezekhez szögecsek útján kapcsolt fémpántok szabad végei­hez vannak erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BU0APE6TE*

Next

/
Thumbnails
Contents