46943. lajstromszámú szabadalom • Önműködő jelző levélszekrény

Megjelent 1909. évi november hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46948. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Önműködőn jelző levélszekrény. TIHANYI IMRE TANULÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 december hó 14-ike. A találmány tárgya oly levélszekrény, mely a levél bedobásakor önműködően hoz működésbe egy más helyen, pl. az emeleten vagy a lakásban elhelyezett elektromos csöngőt. A találmány lényege az, hogy a levélszekrény aljában szigetelten elrende­zett, a csöngővezetékkel kapcsolt kéit rúd között a levél bedobásakor a levél súlya alatt kilengetett érzékeny emelők áramzár­latot idéznek elő. A találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakja a csatolt rajzon van föltüntetve, még pedig 1. ábrán távlatilag, részben eltávolított homloklappal, 2. ábrában pedig metszetben, míg a 3. ábra a billentyűk elrendezésének egy módosítását tünteti föl. Az ismert fali levélszekrény alsó részé­ben a mellső és hátsó fal közeléiben |a szi­getelő állványrész oldalfalaiba, célszerűen egy vízszintes isíkban, két vízszintes, a szekrény hátfalával párhuzamos fémrúd van megerősítve, melyek tetszés szerinti alkal­mas módon, pl. a (4, 4) vezetékek ;révén, kapcsolhatók a csöngővezetékhez. A (3) rúdra f ölfűzött, célszerűen f émhuzalból ké­szült, kilengethető (5) billentyűk lefelé nyúló (6) karja a (7) nehezéket hordja, mely úgy van megválasztva, hogy az (5) billentyű nyugalmi helyzetben !nem érinti a (2) rudat, hanem néhány mm.-nyire afölött áll be. i Belátható, hogy ha a szekrénybe levelet dobnak, akkor HRZ a billentyűk egyikét min­denesetre leszorítja úgy, hogy a (2) és 1(3) rudak között vezető összeköttetést létesít s a csöngőt működteti. Hogy a (3) rúdon az (5) billentyűk oldalt el ne tolódhassanak s csak függélyes síkú mozgást végezhessenek, a (8) ós (9) fésű­ket alkalmazzuk, melyek a billentyűk (5), ill. (6) karjait vezetik. A szekrénybe hulló leveleket, pl. az ajtóra erősített (10) rugók az (5) billentyűk vége felé terelik, hogy nagyobb nyomatékot fejtsenek ki s ne szorulhassanak a (3) rúd és a szekrény homlokfala közé. Ehelyett a (8) fésűkhöz hasonló terelőlapot is alkal­mazhatnánk a (3) rúd fölé. A leírt szerkezet lényegének változtatása nélkül sokféleképen módosítható s kiegé­szíthető. Lehet pl. a két rudat ferde sík­ban elhelyezni a B. ábra módjára úgy, hogy a levelek előre csúsznak s a szekrény ki­nyitásakor maguktól előre esnek. A billentyűket nem kell okvetlen csak az egyiik rúdon ágyazni, hanem ágyazhatjuk

Next

/
Thumbnails
Contents