46926. lajstromszámú szabadalom • Kártyák a belső részükben lévő kihúzható és betolható állvánnyal

Megjelent 1909. évi november iió 5-én-MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46926. szám. XlII/d. OSZTÁLY. Kártyák a belső részükben lévő kihúzható és betolható állvánnyal. RACHWALSKY LUDWIG UTÓDA ÜVEGZOMÁNCKÉPGYÁR CÉG BRAUNAU/M GROSSDORFBAN. A bejelentés napja 1909 február hó 10-ike. Jelen találmány tárgya egy oly kártya, melynek belsejében kihúzható és betolható állvány van. A kártya három részből áll, melyek közül az egyik födőlap, képesleve­lezőlap, vagy reklámnyomás céljára alkal­mas, a második lapon pedig városok lát­képei, nagy személyiségek képei, naptárak, jegyzőtömb, egyéb tárgyak és szerek van­nak. A födőlapok közt van egy harmadik lap, amely az állványrészek tartására, vagy megerősítésére szolgál. A melléket rajzon a találmány példaké­pem kivitele van föltüntetve, még pedig: 1. -ábra az összelrendezést kihúzott áll­vánnyal, 2. ábra az 1. ábra másik oldalát betolt állvánnyal, 3. és 4. ábra a középső megerősítő lapot az állványrészekkel, elől és oldalnézetben ábrázolja. A kártya két lapból vagy kartonból áll, melyek az elő- és hátlapját képezik, ame­lyek mint képes- és reklámkártyák, vagy hasonlók vannak kiképezve és az állvány­nyul szolgáló harmadik lapot befödik. Az (a) kártyán (b) bevágások vannak, melyekbe egy végnélküli (c) szalag van behúzva. Ezen szalagra vannak (d, e) festőpolcszerű állványrészek az (a) kártya elő- és hátlap­ján ráerősítve olyképen, hogy (d és e) ré­szek kényszermozgás folytán egyidejűleg ki- és becsúsznak. Az állványrészek olykép vannak méretezve, hogy azokat a födőla­pok teljesen elfödik. A födőlapok közti tá­volságot a közéjük ragasztott (g) karton­darabok tartják fönn és ezáltal az állvány­részek szabad mozgása biztosítva van. A három lapot oly módon egyesítjük egy kár­tyává, hogy a széleiken összeragasztjuk, de csak annyira, hogy az állványrészeknek megfelelő ür maradjon. Az alsó állványrész (e) három nyúlvány­nyal bír, melyek közül a középső, ha ki­hajtjuk, az állványzat támaszául szolgál. Hogy a támaszték az állvány betolása al­kalmával át ne billenthessen, egy (f) darab van kiképezve, mely a nyúlványoknak meg­felelőleg van kiképezve és amely az áll­vány alakját kiegészíti és a betolás és ki­húzásnál az állványt erősebbé teszi. A kártyák körkimetszéssel bírnak, hogy az egyik állványrészt az ujjal megfoghas­suk és kihúzhassuk. Az állvány nyúlványai ugyancsak fölhasználhatók reklámcélokra, (alakok kiképzése címkék és egyebek al­kalmazása által).

Next

/
Thumbnails
Contents