46887. lajstromszámú szabadalom • Sarokvas ajtók, ablakok számára

Megjelent 1909. évi október hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46887. szám. VII I/d. OSZTÁLY. Sarokvas ajtók, ablakok számára. TIKOS GYULA LAKATOSMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 március hó 3-ika. A jelen találmány tárgya oly sarokvas melynek segélyével ajtók, ablakok külön rögzítő szerkezetek alkalmazása nélkül különböző helyzetben biztosíthatók. Már ismeretesek oly sarokvasak, melyek két egymásba kapcsolódó fogakkal ellátott hüvelyből állnak, melyeket egy lazán el­rendezett csőben lévő rúgó szorít egymáshoz. Ezen szerkezetektől a jelen találmány tárgya abban különbözik, hogy a helytálló sarokvas résznek fogazása nem magán a hüvelyen, hanem egy a hüvelybe sülyesztett, nem körkeresztmetszetű csapnak célszerűen ki­szélesedő fején van kiképezve és, hogy a hüvelyeket egymáshoz szorító rúgó nem egy az egész sarokvason átmenő furaton elrendezett csőben van elrendezve, hanem csak a mozgó pántrészhüvelynek egy furatában és végül, hogy ezen rúgó oly rúd körül van vezetve, mely a helytálló pántrészbe sülyesztett csap fejéből kinyúlik. Ezen elrendezés által egyrészt kopásnál csak a fogazott csaprésznek kicserélése válik szükségessé, másrészt pedig rövidebb rúgó alkalmazható. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatositási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a függélyes hosszmetszet a sarokvason át, ahol is egyes részek nézet­ben vannak föltüntetve. A 2. ábra metsze.t, az 1. ábrának (A B) vonala szerint. A 3. ábra az alsó sarokvasrésznek fölül­nézete. Az ablakhoz vagy ajtóhoz erősített (3) mozgó hüvely alsó vége (8) fogakkal van ellátva (1. ábra), mely fogak az ablaktokhoz vagy ajtókerethez erősített (2) hüvelynek célszerűen elyptikus keresztmetszetű (6) csap­nak kiszélesedő (7) fején kiképezett foga­zásba kapcsolódik. Ellyptikus keresztmetszet helyett tetszőleges más, nem kör kereszt­metszetű csap is alkalmazható: lényeges csak az, hogy a csapnak a (2) hüvelyben való forgása megakadályoztassék. A (2) hüvely ismert módon az (1), a (4) hüvely pedig a (3) lemez segélyével van a kerethez ill. ajtóhoz erősítve. A (4) hüvely egy fölül kiszélesedő furattal van ellátva, melyben a (7) fejből kinyúló (9) rúd körül vezetett (10) rúgó van elrendezve A (9) rúd közvetíti a rugónak hatását, mely abban áll, hogy az elforgatásánál egymástól csekély mértékben eltávolodó hüvelyeket egymáshoz szorítja. A (10) rúgónak alsó vége ugyanis a (9) rúdhoz vau erősítve, míg fölső vége a (4) hüvelybe csavarolt záró fejjel, vagyis

Next

/
Thumbnails
Contents