46882. lajstromszámú szabadalom • Reklámbetű

Megjelent 1909. évi október hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JglSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46882. szám. íx/h. OSZTÁLY. Reklámbetű. STIPKOWITSCH NIKOLAUS KERESKEDŐ ÉS STRAHL HEDWIG MŰVEZETŐNÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 5-ike. Négyszögletes, aranyozott üvegdarabokból összarakott reklámbetűk már ismeretesek; ugyancsak ismeretes már izzólámpáknak hasábalaku vagy homorú tükrök belsejében, betűk megvilágítása céljából való elrendezése. A jelen találmány lényege az, hogy a reklámbetű egyes fényforrásokkal ellátott ellenzőkből van összetéve úgy, hogy oly reklámtáblák és hasonló berendezések kelet­keznek, melyek nappal és éjjel egyaránt alkalmazhatók. A mellékelt rajz a találmány tárgyának több példaképpeni foganatosítási alakját tünteti föl, az 1. ábra ellenző elölnézete, a 2. ábra függélyes metszete, a 3. ábra oldalnézete, a 4. ábra az ellenzőnek izzólámpával való kapcsolatát, valamint egy vaslemezen való megerősítését tünteti föl, az 5. ábra kész, több izzólámpával ellátott ellenzőből összerakott betűt mutat, vázzal együtt, a 6. ábra az ellenzőnek más foganatosítási alakját tünteti föl. Egy vékony (a) vaslemezből (4. ábra) a készítendő betűvel egyenlő nagyságú és alakú betűt vágunk ki, melyet a megerősí­téshez szükséges furatokkal látunk el. Ez­után (b) lámpákkal fölszerelt (c) ellenzőket oly összeállításban szerelünk föl, hogy a kívánt betű kiadódik. Végül az egészet szek­rénybe erősítjük. Az 5. ábrában föltüntetett (R) betű azért hozatott föl példa gyanánt, mert ennél prizma ellenzőknek valamennyi alakja fordul elő, mely alakok a betűnek egyenes domború vagy rézsútos részeinél szükségesek. Az üvegmélyprizmaellenzőkből álló betűknek előnyei a következők: a) Nappal fényesen aranyozott vagy ezüs­tözött üvegbetúkből állanak, tetszetősek és a sokszoros fényvisszaverődés folytán igen föltűnök. b) Megvilágítva, mint élesen határolt na­gyon fényes és jól olvasható betűknek lát­szanak. c) A szüséges izzólámpák száma ezen esetben közelítőleg csak fél akkora, mint, amennyi izzólámpák által jelzett betűknél szükséges. Az ismertetett, befelé irányuló rézsútos fölületű ellenzőkkel ellátott betűket cél­szerűen reklámtáblává egyesítjük oly mó­don, hogy a betűkből szavakat, vagy más elemekből alakzatokat képezünk. Ily módon oly reklámtáblát kapunk, mely a napfényt

Next

/
Thumbnails
Contents