46780. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1909. évi október Jbtó 45 -én. MAGY. KIR. SZABADALMI b9H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46780. szám. xx/c. OSZTÁLY. Rugalmas kerék. NIEUTIN ALFRÉD GYÁROS PÁRISBAN ÉS TRAYAUD JÓZSEF MECHANIKUS PANTINBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 5-ike. Találmányunk tárgya rugalmas kerék, mely rendkívül egyszerű szerkezete által tűnik ki és melynek agyát a keréktalppal rugalmas küllők kötik össze úgy, hogy a keréktalp az agyhoz viszonyítva, az indítás­nál, illetve megállásnál kissé után-, illetve elősiethet. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy foganatosítási alakja az, 1. ábrán nézet-ben, részben hosszmetszet­ben, a 2. ábrán keresztmetszstben látható. Az (A) kerékagy külső kerületén több su­gárirányú üreges (B) henger van alkal­mazva, melyekben a (b) dugattyúk mozog­nak. A (C) keréktalpnak előnyösen rugal­mas abroncsa van és belső oldalán ugyan­csak több sugárirányú, üreges (D) henger­rel van ellátva, melyek a (B) hengereknek felelnek meg és ezek folytatásába esnek. A (D) hengerekben a (d) dugattyúk mozog­nak, melyek épp úgy, mint ta (B) hengerek, (b) dugattyúi (r), illetve (R) spirálrugók hatása alatt állanak. A (b) és (d) dugaty­tyúk egymás felé fordult oldalaikon üre­gekkel vannak ellátva, melyekbe hosszúkás j (E) csuklódarabok fogódzanak, amelyek végei épp úgy, mint a ;(b) és (d) dugaty­tyúknak egymást érintő végei kissé le van­nak gömbölyítve úgy, hogy a i dugattyúk egymáshoz viszonyítva, bizonyos elfordu­lást végezhetnek. Hogy a kerék részei a íkerék síkjából ol­dalirányban ki ne térhessenek, mindegyik (E) csuklódarab pontosan beleillik a idugaty­tyúk megfelelő üregeibe. Mikor a kerék forgásnak indul, a keréktalp az ,agyhoz vi­szonyítva, annak következtében, hogy az (E) csuklódarabok a (b, d) dugattyúk üre­geiben elfordulnak, kissé elősiet, épp így hátra marad a keréktalp a megállásnál az ellenkező irányban úgy, hogy a lökések laz indításnál és megállásnál tetemesen gyön­gülnek. Mikor a kereket lökés éri, ezt a rugal­mas (b, d) dugattyúk fölfogják, melyek a (B, D) hengerekben lévő rugókat össze­nyomják. Ugyanekkor a keréktalp, mely az agytól bizonyos határokon belül függet­len, az agyhoz viszonyítva, excentrikusan beállhat. Az (E) csuklódarabok mozgása kö­vetkeztében a különböző küllők rúgói egyen­| letesen vannak igénybe véve és a lökést • elpusztítják.

Next

/
Thumbnails
Contents