46712. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár vasúti kocsik, automobilok hintók ajtói és egyéb ajtók számára

Megjelent 19Q9. évi október hó 15-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46712. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Biztonsági zár vasúti kocsik, automobilok, hintók ajtói és egyéb ajtók számára. HAAG JOSEPH GÉPSZERKESZTŐ VILLEMOMBLEBAN. A bejelentés napja 1909 február hó 23-ika Jelen találmány tárgya főként vasúti kocsik, automobilok és egyéb járművek ajtóihoz való biztonsági zár, mely a kocsi belső oldaláról működtethető és úgy van berendezve, hogy az ajtó csak szándékos és meghatározott kézfogásokkal nyitható föl és véletlen lökések vagy az utasnak eset­leges mozgolódásai az ajtó fölnyílását nem idézhetik elő. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy vasúti kocsiajtózár belső né­zetét záróhelyzetben, a 2. ábra ugyanazt nyitott helyzetben, a 3. ábra a zárnak a kocsiajtóra való erő­sítését vízszintes metszetben, a 4. ábra pedig ugyanazt függélyes met­szetben mutatja, az 5. ábrán egy automobilajtón alkalmazott zár csukott helyzetben, a 6. ábrán ugyanaz nyitott helyzetben, a 7. ábrán pedig az 5. ábra A—A vonala szerinti metszetben látható, a 8. ábra közönséges kocsikhoz való, egy­szerűbb szerkezetű zárat mutat csukott hely­zetben, a 9. ábra ugyanennek nyitott helyzetben való nézete, a 10. ábra a 8. ábra B—B vonala szerint vett metszete, a 11. ábra a nyitott zár hasonló metszete, a 12. ábra pedig a 8. ábra metszete a C—C vonal szerint, a 13. ábra a biztonsági zárnak közönséges ajtókon való alkalmazását oldalnézetben, a 14. ábra a D— D vonal szerinti metszet­ben, nyugalmi helyzetben lévő kilinccsé], a 15. ábra hasonló metszetben, félig nyitott kilinccsel, a 16. ábra pedig homloknézetben, teljesen nyitott kilinccsel mutatja, míg a 17., 18. és 19. ábrákon a 14., 15. és 16. ábráknak megfelelő belső nézetek láthatók. Az 1—4. ábrákban föltüntetett kivitel két részből áll. Az első részt a vasúti kocsik­nál alkalmazni szokott egy vagy két (1, la) csapóretesz a megfelelő (2, 2a) rugókkal együtt alkotja. A reteszek kívülről a (3) fogantyúval összekötött (4) bütyök segélyé­vel működtethetők. A zárnak a biztosító szerkezetet alkotó második része a (6) lemezzel egy darabban öntött (5) fogantyúból és az ehhez erősített (7) emelőből áll. A zár (8) födőlapj? (9) ki­vágással bír, mely az (5) fogantyút a (7) emelőhöz erősítő (10) szög átbocsátására szolgál. A (9) kivágás úgy van kiképezve, hogy a zár belsejében elrendezett (7) emelő az (5) fogantyú segélyével a szükséghez

Next

/
Thumbnails
Contents