46666. lajstromszámú szabadalom • Berendezés bányatüzeknek és robbanásoknak keletkezésük helyükre való korlátozására

csőrendszeren át történik, a csövek ma­guk is hasonlóképen mindenütt a (szakaszha­tároknál drótszövetbetéittel látandók el, — ami egyébként már javaslatba hozatott— hogy ezáltal az explózió lángjainak la cső­vezetéken való elharapózása meghiusíttas­sék. A robbanó légvezetés e föltalálok véle­ménye szerint ezeken a robbanó léget át­bocsátó ajtókon át akadálytalanul történ­hetik. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés bányalég- és szénporrobbanár­soknak bányákban térbeli határolására, azáltal jellemezve, hogy a bányákban a térbeli határolás robbanó léget átbo­csátó ajtók elrendezése által történi'*, melyeknek szárnyai megfelelő sűrű, láng­áthatlan drótszövet- (fémgyapot-) réte­gekből, vagy hasonlókból állanak. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesté a.

Next

/
Thumbnails
Contents