46663. lajstromszámú szabadalom • Hajkötő

Megjelent 1909. évi október lio 1 1-én. MAGY. gfe, KIR. SZABADALMI uSH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46668. szám. Uí/b. OSZTÁLY. Hajkötő. STAUDINGER EMÁNUEL FŐKÖNYVELŐ PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1909 február hó 22-ike. Jelen találmány tárgya a fejre helyezendő hajkötő, mely a bajuszkötőhöz hasonlóan a hajat a kívánt helyzetbe hozza és abban hosszabb ideig megtartja. A mellékelt rajzon föltüntetett hajkötő gazeből, mullból vagy efféléből készült, la­pos főkötőalakú (h) szalagból áll, mely hossz­irányban két vége felé fokozatosan keske­nyedik, keskenyebb oldalain pedig (a) kivá­gásokkal van ellátva, minek következtében négy (f) szárny létesül, melyeknek szabad végeire (r) merevítő lapok (celluloidból vagy efféléből) vannak erősítve. A (h) szalag ugyanazon keskeny oldalán fekvő (f) szár­nyak (r) merevítő lapjainak (o) lyukain egy­egy rugalmas (s) zsinór van áthúzva, mely­nek szabad végei egy (c) hüvelyben eltol­hatók és beállíthatók úgy, hogy a zsinór hossza tetszőlegesen szabályozható. A (c) hüvelyhez (b) szalagok csatlakoznak, melyek­nek végei az (n, n') horog és fül segélyé­vel kapcsolhatók egymáshoz. A hajkötőt fésülködés után úgy helyez­zük a fejre, hogy az (f) szárnyak a hajat főkötőszerúen befödjék és az (s) zsinórok a fülek alatt haladjanak el. Azután a (b) sza­lagokat az áll alatt az (n, n') részek segé­lyével összekötjük és az (f) szárnyaknak a hajra való szoros fekvését az (s) zsinór vé­geinek a (c) hüvelyben való meghúzása ál­tal szabályozzuk. SZABADALMI IGÉNY. Hajkötő, jellemezve egy hosszirányban két vége felé keskenyedő, lapos főkötőalakú és oldalsó (a) kivágások segélyével négy (f) szárnyra osztott (h) szalag által, mely­nek ugyanazon keskeny oldalon fekvő és szabad végén (r) merevítéssel ellátott két-két szárnyát rugalmas (s) zsinór köti össze egymással, mimellett ezen zsinór végei egy (c) hüvelybe vannak eltolha­tóan helyezve oly célból, hogy a hajra fekvő (h) kötő a (c) hüvelyekhez csatla­kozó (b) szalagok segélyével megfeszít­hető legyen. (t rajzlap melléklettel.) 'ALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁM BlA^APfeSTek-

Next

/
Thumbnails
Contents